Fler frågor?

Dialogmöten om hållbarhet

Vi söker referenspersoner som ska hjälpa oss att bli bättre på hållbarhet. Vi söker dig som är hyresgäst hos GotlandsHem, med olika förutsättningar och bakgrund, att delta på dialogmöten där hållbarhetsfrågor ska diskuteras.

Info om dialogmöten

Som ett allmännyttigt bostadsbolag är det en självklarhet för GotlandsHem att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi har ett stort socialt ansvar som Gotlands största hyresvärd och en av öns stora arbetsgivare som enligt vårt ägardirektiv miljömässigt ska ligga i framkant. För att ytterligare vässa vårt hållbarhetsarbete vill vi nu få en bättre bild av vad våra intressenter önskar och förväntar av oss. Våra hyresgäster är en av våra viktigaste intressenter och vi söker därför representanter till dialogmöten.

Hur går det till?

Under hösten kommer utvalda representanter att bjudas in till ett dialogmöte. På dialogmötet diskuteras hållbarhetsfrågor utifrån dialogdeltagarnas perspektiv med syfte att få en djupare förståelse för vad våra hyresgäster tycker är viktigt att GotlandsHem fokuserar sitt hållbarhetsarbete på. Varje grupp kommer bestå av ca 5 personer och mötet kommer pågå i ungefär 2 timmar.

Hur gör jag?

Skicka in din ansökan redan i dag genom att fylla i formuläret och klicka på sänd. Antalet platser är begränsat.

När din ansökan är registrerad skickar vi en bekräftelse.

Undrar du över något går det bra att kontakta vår kundservice på info@gotlandshem.se eller telefonnummer 0498-20 39 00.

Jag vill vara referensperson

* (obligatorisk)


Ålder *
-1516-2425-4445-5465-

Har du barn? *

I vilket land är du född? *
SverigeAnnat land i NordenAnnat land i EuropaÖvriga världenVill inte svara

Bor du i studentlägenhet? *

Är du andrahandshyresgäst hos oss idag? *

Har du någon funktionsnedsättning? *

Om ja och om du vill ange vilken funktionsnedsättning du har?

Jag samtycker *
Ja

Samtycke
För att delta i dialogmöten om hållbarhet behöver vi samla in personuppgifter om dig och vi behöver därför ditt samtycke för att kunna behandla dessa uppgifter. Personuppgiftsansvarig för uppgifterna är AB GotlandsHem.

De personuppgifter vi behandlar är de du lämnar nedan. Ändamålet med att behandla uppgifterna är att göra ett urval av inkomna ansökningar samt att ta kontakt med dig i ärenden som gäller dialogmöten om hållbarhet.

Personuppgifterna kommer att raderas så snart dialogmötena är genomförda och resultatet är återkopplat.

Vi kommer dela uppgifterna med de tjänsteleverantörer som är upphandlade för att leda dialogmötena.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke varvid vi kommer att radera personuppgifterna. Läs här för övrig information om hur vi hanterar personuppgifter och vilka som är dina rättigheter kopplat till hanteringen.