Hoppa till innehåll Fler frågor?

Andrahandsuthyrning

Två blonda kvinnor bär flyttkartonger i ett bostadsområde.

Om du inte ska bo i din bostad under en begränsad tid kan du i vissa fall hyra ut den i andrahand. Tänk på att du alltid måste ansöka och få ett godkännande av oss innan du kan hyra ut din lägenhet.

I ansökan anger du varför du vill hyra ut i andrahand. Enligt hyreslagen, 12 kap. §40 JB måste du alltid ha ett beaktansvärt skäl för ett godkännande och du ska kunna styrka ditt skäl med ett intyg. Godtagbara skäl kan exempelvis vara studier, sjukdom eller för att provsambo. Kontakta vår kundservice för att prata mer om vilka skäl som kan godkännas.

Fyll i blanketten för andrahandsuthyrning om du vill hyra ut din lägenhet i andrahand. Lämna in ansökan till kundmottagningen på Jungmansgatan 1 eller skicka den till AB GotlandsHem, 621 83 Visby.

Om du ska studera eller arbeta utomlands under andrahandsuthyrningen måste du också fylla i blanketten ”Fullmakt Andrahandsuthyrning” så att det finns en person i Sverige som företräder dig gentemot GotlandsHem.

Handläggningstid

Normal handläggningstid är 2-3 veckor, du får då ett brev från oss som meddelar om uthyrningen blir godkänd eller inte. Godkännandet är alltid tidsbegränsat, normalt högst ett år i taget.

Sommaruthyrning

Från och med 2021 är det inte tillåtet att hyra ut sin bostad över sommaren utan tillstånd av GotlandsHem.

Mer information

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa på Hyresnämndens hemsida.

Du ansvarar för bostaden

Som hyresgäst hos GotlandsHem är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan t.ex. gälla krav på hyra, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra.

För din egen skull är det viktigt att du upprättar ett hyresavtal med den du hyr ut till. Exempel på hyresavtal finns att hämta på nätet eller köpa i bokhandeln.

Relaterade frågor