Fler frågor?

”Har du ett förslag så vill jag veta”

I kundforumet på vår hemsida får du snabbast svar på dina frågor. Det är dessutom en jättebra plats för hyresgäster att vända sig till med sina förslag.

Det bästa sättet att få hjälp ser olika ut beroende på vem vi frågar. Vi har fokuserat mycket på att förbättra vår service via telefon och besök men också digitalt. Många kunder föredrar att ställa sina frågor utan att behöva ringa oss. Därför startade vi ett kundforum på vår hemsida.

– Kundforumet är ett smart sätt för oss att samla de vanligaste frågorna. En fråga ställs en gång och sen kan alla se svaret. Då kan du hitta svaren snabbare än om vi ska besvara varje fråga på nytt, berättar Yvette Swartling som jobbar i kundservice.

I kundforumet kan du också lämna förbättringsförslag. Alla inkomna punkter tas sedan upp i ett Förslagsråd som ses en gång i månaden och diskuterar dessa. Vi besvarar varje inlägg i kundforumet så att den som har lämnat förslaget vet hur vi jobbar vidare med det. Det här publiceras i kundforumet och kan följas av alla.

– Det känns jättebra att ha en plats där våra hyresgäster alltid kan lämna in ett förslag, du ska inte behöva vänta till nästa kundundersökning för att berätta om hur du tycker att vi kan bli bättre. Har du ett förslag så vill jag veta det med en gång, säger Yvette.

Här kan du besöka vårt kundforum.