Fler frågor?

”Det gäller att vara kreativ”

Att våra hyresgäster känner sig trygga är något vi på GotlandsHem värdesätter väldigt högt. Lasse Söderberg på fastighetsavdelningen berättar om arbetet med att öka tryggheten i våra källare.

Tack vare resultaten från GotlandsHems återkommande enkätundersökningar kan vi se var det finns behov av förbättringar. Den senaste kundundersökningen som genomfördes 2016 visade att det behövdes en översyn av våra källare och förrådsutrymmen eftersom flera av våra hyresgäster upplevde att de inte riktigt kände sig trygga i där.

– Det är vår uppgift att lösa det. Trygghet är något vi på GotlandsHem arbetar aktivt med, säger Lasse Söderberg.

Han arbetar på GotlandsHems fastighetsavdelning och har bland annat tagit fram lösningar för källare i Vitkålen i Visby.

Bra belysning och bättre överblick

Vitkålens källare på Bogegatan är stora och flera av de boende upplevde en viss otrygghet i att vistas där. En lång korridor löpte utmed hela källaren i varje hus och det fanns outnyttjade skrymslen med dålig belysning. Vissa förråd användes inte alls eller var fyllda med saker utan ägare.

­– Den största förändringen vi gjorde var att avgränsa varje källare genom att dela in dem i sektioner med avgränsande väggar. Det innebär att det bara är hyresgästerna i respektive port som kan komma till just sina förråd.

GotlandsHem har också bytt lås på källardörrarna och en del av de mindre så kallade matförråden som inte utnyttjades har tagits bort och ersatts med större förråd till hyresgästerna. Ny belysning är också på gång, med rörelsesensor så att lamporna automatiskt tänds då du är i källaren.

Förbättringsarbetet fortsätter

Det här arbetet har genomförts i sammanlagt tre hus på Bogegatan och det är cirka 70 lägenheter som berörs. Projektet ska nu utvärderas inför framtida satsningar även i andra källarutrymmen. Den feedback Lasse hittills har fått från Vitkålens de hyresgäster han träffade i samband med nyckelutdelningen, var positiv.

– De tror på det här. Om vårat arbete faller väl ut kommer vi att fortsätta med det här även i andra fastigheter. Vissa källare kan kräva andra lösningar beroende på hur byggnaden är utformad så det gäller att vara kreativ.

Vitkålen är ett exempel på hur vi har jobbat med flera källare i vårt fastighetsbestånd. Vi på GotlandsHem kommer att fortsätta med trygghetsarbetet och se över våra källare och Lasse Söderberg är tacksam för den återkoppling som kundundersökningarna ger.

– Kundundersökningarna är en bra motivering för oss på GotlandsHem. Vi ska jobba med boinflytande och det är jätteviktigt att få veta vad våra hyresgäster verkligen tycker.