Hoppa till innehåll Fler frågor?

Flytta in – välkommen hem

Två kvinnor går med flyttkartonger i ett soligt bostadsområde.

Vi hoppas att du ska trivas och att inflyttningen går smidigt och enkelt. Därför vill vi berätta om vad som gäller när dagen kommer så att allting går som det ska.

Tillträde

Om det inte framgår något annat av ditt kontrakt så är inflyttningsdag är den första varje månad, klockan 12. Om den första är en lördag, söndag eller helgdag sker tillträdet nästa vardag.

Nycklar

Vid inflyttning får du fyra stycken märkta nycklar om du har hyrt en lägenhet på 1 rok eller 2 rok. Till lägenheter på 3 rok och större hör sex stycken märkta nycklar. Nycklarna är märkta med siffrorna 1, 2, 3 etc och ”S” för service (alla områden har inte denna S-nyckel). När det börjar dra i hop sig till inflyttning så kontaktar du din bovärd för att bestämma tid och plats för nyckelöverlämning.

Städad bostad

Lägenheten ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Eventuella synpunkter på städningen anmäls till besiktningsmannen på omflyttningsdagen, dvs. den första vardagen i månaden. Avflyttningsbesiktning sker alltid innan inflyttningsdatum då vi noterar eventuella skador och anmärkningar.

Kontrollera och notera

Upptäcker du några brister eller har synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du pratar med besiktningsmannen direkt. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister från besiktningen till oss.

Adressändring

När du flyttar gör du en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Kom ihåg

Adressändring
Flytta abonnemang för el, telefon & bredband
Teckna hemförsäkring
Sätt upp brandvarnare

Besiktning

Vid inflyttning är lägenheten besiktigad. Eventuella anmärkningar kommer att åtgärdas inom 3 månader.
Har du egna anmärkningar lämnar du in dessa till oss inom 8 dagar.

Relaterade frågor