Fler frågor?

Förnya hemma

Vi underhåller din lägenhet med jämna intervaller men du kan även välja att tidigarelägga vissa delar av ditt underhåll. Är du en hemmafixare har du också möjligheten att göra vissa saker själv.

Erbjudande

När det är dags för underhåll i din lägenhet skickar vi ut ett erbjudande till dig där det framgår vilka rum och vilken åtgärd du har möjlighet att få under kommande år. Du väljer själv om du vill tacka ja till hela erbjudandet eller endast till vissa rum och åtgärder.

Senarelägga underhåll

Om du tackar nej till ett erbjudande om underhåll kommer vi inte att skicka fler erbjudande på samma åtgärd igen. Men du har självklart rätt till ditt underhåll ändå och kan göra en beställning när som helst. Underhållet kommer sedan att ske under året därpå.

Tidigarelägga underhåll

Vill du tidigarelägga underhållet har du ibland möjlighet att betala en fast kostnad för att få det utfört eller att utföra arbetet själv. Tänk på att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört, det vill säga lika bra som om någon yrkeskunnig utfört arbetet. När du flyttar bedöms ditt arbete och det kan innebära en kostnad för dig om det är undermåligt utfört. Kontakta kundservice om du är osäker på vad du bör göra själv och inte.

Prislista Tillval

Öppna prislistan för att räkna ut kostnaden på tillval som du vill göra
Prislista
 

Bobutik

Besök vår Bobutik för att se tillval för kök, golv och färg. Du hittar den på vårt huvudkontor, Jungmansgatan 1A i Visby
 

Byte av spis

Vi har inget periodiskt underhåll på vitvaror utan de byts ut då det inte är värt att laga på dem längre. Om din spis med plattor går sönder och inte kan lagas så installeras en med keramikhäll i stället.
 

Förnya hemma

Som hyresgäst hos GotlandsHem har du möjlighet att påverka hur vill att din lägenhet ska se ut genom olika stilval. Du bestämmer själv hur mycket du vill uppdatera din bostad och om du vill komplettera med tillval.
 
Nytt på golvet 
Nytt på väggarna 
Förnya i köket 
Nya vitvaror
 

 

Relaterade frågor

Badrum och wc är inte med i de årliga erbjudanden som sänds ut till hyresgäst utan beställs och renoveras i ett helt område samtidigt. Då görs alla åtgärder som behövs i dessa utrymmen på en gång. Det beror på att även t.ex. stammar kan behöva åtgärdas. Badrumsrenoveringarna därmed blir mer omfattande. Vid badrumsrenovering byts den inredning som behövs och ny beklädnad på golv och vägg görs.
Om du vill se prover på tillval kan du komma till vår Bobutik på vårt huvudkontor, Jungmansgatan 1A i Visby. På landet har bovärdarna i Hemse och Slite prover på mattor och väggfärg. Entreprenören för luckbyte har med sig bilder på de olika bänkskivorna och luckorna. Men vi rekommenderar att du kommer till vår Bobutik innan något byte sker.
Det står på erbjudandet vilket/vilka år underhållet i din lägenhet är planerat. Normalt utförs underhållet under ett till två år efter att erbjudandet skickas ut.
Underhåll erbjuds endast en gång, därefter måste du själv kontakta GotlandsHem för att få det utfört.
Du har som hyresgäst inte rätt till någon form av ersättning vid planerat underhåll. Om du har svårt att bo kvar när underhållet utförs kan du välja att avstå från det planerade underhållet eller att dela upp det i omgångar.
Vid målning skall utrymmet vara rensat minst 1,5 meter ut från vägg. Möbelgrupper får inte vara bredare än 1,5 meter för att taket ska kunna målas. Montera inte bort gardinbeslag och liknande om du vill ha dessa kvar.
Vid byte av golv skall hela rummet tömmas på möbler. Bor du i en etta försöker golvläggaren utföra bytet av golv i två sektorer.
De nya köksluckorna är tillverkade av LIB och är 2-sidigt laminatbelagd spånskiva med en beräknad livslängd på 25 år. De luckor och bänkskivor som vi erbjuder rekommenderas av Sunda Hus Miljödata, som är ett oberoende system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.
Vid byte av luckor behöver lådor i lådhurtsar och bänkskivorna plockas rena och tömmas. Undanplockning inuti skåpen behöver inte göras men det behöver vara fritt utrymme vid luckornas gångjärn för att montering av dessa ska kunna utföras.
Ombyggnader där fast inredning ändras eller väggar flyttas får inte göras utan skriftligt godkännande från GotlandsHem. Om du är osäker på vad du får göra kan du alltid kontakta din bovärd.
Behöver din lägenhet handikappanpassas ringer du Region Gotland och begär att få tala med bostadsanpassningsenheten. Tel. 26 90 00.
I de flesta av våra lägenheter är det inte lämpligt att installera torktumlare eftersom ventilationen inte räcker till. Vi hänvisar till våra tvättstugor som finns i kvarteren.
I de flesta lägenheter är det inte standard med diskmaskin. Om du planerar installation av diskmaskin så bör du först kontakta din bovärd.