Hoppa till innehåll Fler frågor?

IMD – Individuell mätning och debitering

Vattenmängdsmätare

GotlandsHem har individuell mätning av vatten som standard i våra senaste nyproduktioner och kommer också att införa det i alla kommande nybyggnationer.

Vad är IMD?

IMD står för Individuell mätning och debitering. Det innebär att vi mäter och debiterar förbrukningen av varm- och kallvatten på lägenhetsnivå. På så sätt betalar du som hyresgäst bara för den faktiska förbrukningen.

Varför inför GotlandsHem IMD?

Införandet av IMD medför flera fördelar. Framförallt får man chans att se hur mycket som man faktiskt förbrukar och möjlighet att påverka sina boendekostnader. Förutom att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis finns där också miljömässiga vinster eftersom individuell mätning ökar medvetenheten och ofta minskar förbrukningen. Det i sin tur minskar energiförbrukningen vid uppvärmning av vattnet. IMD är med andra ord bra för både ekonomin och för miljön.

GotlandsHems beslut att införa individuell mätning och debitering på varmvatten grundas på ett EU-direktiv och bolagets ambition om en mer rättvis betalningsmodell för hyresgästerna samt den positiva effekt IMD beräknas ha för miljön. IMD installeras redan i betydande omfattning inom flera allmännyttiga bolag i Sverige.

Hur fungerar IMD?

En mätare installeras i lägenheten som registrerar förbrukningen. Inkomna mätvärden kvalitetssäkras innan de sammanställs till debiteringsunderlag. På hyresavin två månader senare syns slutligen förbrukningen och vad det kostar.

Eftersom förbrukningen debiteras två månader i efterskott betalar man som nyinflyttad en schablonkostnad de två första månaderna. Den första avräkningen kommer alltså på den tredje hyresavin. För de som ska flytta ut avslutas aviseringen den dag man flyttar och ingen debitering eller avdrag sker i efterhand.

Hur kan man se vad som förbrukas?

Förbrukningen framgår på fakturan. På Mina sidor finns äldre fakturor om tidigare förbrukning.