Hoppa till innehåll Fler frågor?

Källsortera

En vuxen kvinna hjälper ett barn att källsortera en glasburk.

Tack för att du källsorterar och hjälper till att bidra till bättre miljö. Här ger vi dig tips på hur du på bästa sätt tar hand om ditt avfall. Det ska vara lätt att göra rätt.

Det ska vara lätt att källsortera

GotlandsHem har sop- och återvinningsstationer i alla områden så att du som hyresgäst får nära att lämna avfall, tidningar och förpackningar av papper, plast och metall samt batterier och glöd- och lågenergilampor. Tanken är att det ska vara så lätt som möjligt att källsortera. Det brännbara avfallet kommer till användning i Cementas industri och komposterbart material används också som näring till jorden. Om vi alla sorterar rätt sparar vi pengar och bidrar till en bättre miljö.

Sortera rätt

Kom håg att det är oerhört viktigt att verkligen lägga saker på rätt ställe. Hamnar de olika materialen i fel behållare, eller om tidningar, papp, eller metall felaktigt läggs i en plastpåse så måste bovärdarna sortera om. Det blir ett merarbete och slöseri med tid som förstås kan användas till bättre saker, till exempel arbeten med utemiljön. Kompostavfall ska läggas i återvinningsbara biopåsar. Wellpappkartonger måste vikas ihop för att ta mindre plats.

Lämna fett rätt

Frityroljor, matoljor och matfett ställer till stora problem om de hälls ner i avloppet. Matoljor och matfett sätter igen avloppsrör och orsakar stopp. Vid stopp måste avloppsrören rensas och spolas med hett vatten. Matoljor och matfett fräter även sönder avloppsrören vilket leder till vattenskador.
Tar vi hand om frityroljor, matoljor och matfett på rätt sätt sparar hyresgästerna in minst en miljon kronor varje år, eftersom inga hetvattenspolningar kommer att behövas.

Så här gör du

• Häll i matfett i en tom plastflastka.
Obs! Låt matfettet svalna något innan du häller det i tratten.
• Stäng locket efter varje påfyllning.
• Placera flaskan på en säker plats, så att flaskan inte stjälper på spis eller i avlopp.
• När flaskan är halvfull skruva åter på flaskans skruvkork ordentligt.
• Lämna flaskan i behållaren för brännbart i din sopstation.


Länkar till Region Gotland

Sorteringsguide A-Ö
Återvinningscentraler
Telefon till Region Gotland: 0498-26 90 00 (växel)

Sortera rätt