Hoppa till innehåll Fler frågor?

Överlåta din bostad

Närbild på en kaffekopp ovanpå en hyresavi.

Enligt hyreslagen kan en hyresgäst överlåta den till en närstående som han eller hon varaktigt sammanbott med. Även dödsboet efter en avliden hyresgäst kan ha rätt att överlåta en lägenhet.

Vid dödsfall

Vid dödsfall har make/maka eller sambo rätt att överta hyreskontraktet om bostaden använts gemensamt. Överlåtelse till närstående på grund av dödsfall kan göras även om tiden för sammanboende är kortare än tre år. Förutsättningen är att den efterlevande kan visa att avsikten varit att sammanboendet skulle gälla för en längre tid. Om det är flera dödsbodelägare måste alla godkänna att överlåtelsen av hyreskontraktet sker. Till ansökan ska ”dödsfallsintyg med släktutredning” bifogas. Vid överlåtelse till sambo ska även personbevis från Skatteverket som styrker sammanboende bifogas.

Vid skilsmässa/separation

Vid separation har make/maka eller sambo möjlighet att överta hyreskontraktet om hyresvärden skäligen kan nöja sig med honom/henne som hyresgäst. (Jordabalkens 12 kapitel, 47§), under förutsättning att man har haft gemensamt hushåll under minst tre år. Till ansökan ska personbevis från Skatteverket som styrker sammanboendet bifogas. Tvist mellan parterna om vem som ska ha lägenheten avgörs av Tingsrätten.

Till närstående

Hyreskontraktet kan även överföras till närstående såsom föräldrar, barn och syskon under förutsättning att man har haft gemensamt hushåll under minst tre år. Sammanboendet ska styrkas genom personbevis från Skatteverket. Om det finns flera närstående som har bott gemensamt måste alla godkänna att överlåtelsen av hyreskontraktet sker.

Den nya kunden ska godkännas av GotlandsHem enligt samma hyresvillkor som för nya hyresgäster och övertar alla rättigheter och skyldigheter enligt hyresavtalet. Om hyresvärden vägrar en överlåtelse kan man vända sig till hyresnämnden för avgörande.

Blanketter

Vill du överlåta din bostad måste du fylla i blanketten Ansökan om överlåtelse.

Besiktning

Den hyresgäst som övertar hyreskontraktet övertar även de tidigare besiktningsanmärkningarna. Det betyder i sin tur att den nya hyresgästen har ansvar att åtgärda dessa vid avflyttning.

Relaterade frågor