Fler frågor?

Parkering

Fri parkering

Under 2020 kommer de fria parkeringsplatserna övergå till hyrda platser. I många av våra områden gäller fri parkering med samma parkeringsregler som finns i Trafikförordningen samt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Hyrd parkering 

Under 2020 inför vi ett system med hyrda parkeringsplatser. Det betyder att du har möjlighet att hyra din egen parkeringsplats. För att kunna göra det behöver du först vara registrerad i vår fordonskö.

Boendeparkering

Som permanentboende innanför Visby ringmur har du tillgång till något som heter boendeparkering. Läs mer HÄR. 

Parkering med särskilt parkeringstillstånd

I några av våra områden gäller parkerings med särskilt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet kostar ingenting för dig som hyresgäst. Alla hyresgäster får två parkeringstillstånd som gäller i det egna bostadsområdet.

Studentparkering

På Fältgatan och Mejerigatan 4 behöver du ett särskilt parkeringstillstånd. Hyresgäster där får ett parkeringstillstånd var.

För studentboende på Mejerigatan 5-9 behöver du bara använda särskilt parkeringstillstånd under en begränsad tid: Juni, juli och augusti.

Besöksparkering 

Besökare till boende i våra områden kan parkera gratis i fyra timmar. För parkering här använder du appen Parkster enligt de instruktioner som finns på platsen.

Carport och garage 

I vissa områden har du som är hyresgäst möjlighet att hyra en carport eller ett garage. Lediga parkeringar kan du hitta HÄR.

Fordonskö – egen ruta

För att kunna hyra en fordonsplats behöver du stå i vår fordonskö. Du ställer dig i kön genom att aktivera den på Mina sidor.

 

Att tänka på

Tänk på att våra parkeringsplatser endast är till för påställda och besiktigade bilar samt att parkeringstillståndet är en värdehandling.

Parkeringstillstånd från GotlandsHem undanröjer inte den allmänna trafikförordningen, du är fortfarande skyldig att följa skyltning och vara observant på förändringar.