Hoppa till innehåll Fler frågor?

Skydda dig mot brand

En man sätter upp en brandvarnare i taket

Ett bra brandskydd börjar med att du vet vilka risker som finns och att du agerar utifrån den kunskapen. Du kan bidra till att öka både säkerhet och trygghet för både dig själv och dina grannar.

Det ska finnas en installerad brandvarnare som tillhör lägenheten när du flyttar in. När batteriet börjar att ta slut ljuder brandvarnaren med korta ljudstötar. Då är det dags att snarast byta ut batteriet.

Så undviker du en brand

En grundregel är att kunna ha uppsikt över tända stearinljus och att blåsa ut dem när du lämnar rummet. Dessutom är det bra att undvika brandfarliga ämnen i förråd, källare, garage eller på balkong. Det är alltid bäst att anlita professionell hjälp vid elinstallationer och att se till att alla elsladdar är hela. Vid felaktiga elinstallationer betalar inte heller försäkringsbolagen ut kompensation.

Att tänka på i trapphuset

Trapphuset är en viktig utrymningsväg för samtliga i huset och för räddningstjänsten. Därför får inte framkomligheten hindras och trapphuset måste hållas rent från brännbart material som barnvagnar, cyklar, tidningar och kartonger. Samma regel gäller i källaren och på vinden som dessutom ska hållas låsta för att undvika otillbörligt tillträde.

Om det börjar brinna

   RÄDDA dig själv och andra som är i fara. Stäng dörren mot elden.
   VARNA andra boende.
   LARMA Ring 112 och var beredd att besvara Larmcentralens frågor.
   SLÄCK branden om du kan, utan att utsätta dig för fara.

SMS-tjänst

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är en statlig myndighet arbetar med att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Läs om deras SMS-tjänst där du kan anmäla dig för att få gratis påminnelser om att testa din brandvarnare.

Skydda dig mot brand

Läs om tips och råd som MSB ger om hur du kan skydda dig mot brand.

Gasol för hem och fritid- PDF

Brandfarliga vätskor

Skydda dig mot brand i hemmet – PDF

Skydda dig och dina grannar vid brand – PDF

Titta gärna på MSBs film om vad du ska göra om det börjar att brinna i din bostad:
MSB – när det brinner hemma

Brandskyddsföreningen har goda råd om brandvarnare och om hur man monterar samt sköter om dem på bäst sätt.

Hemförsäkring

Kom ihåg att teckna ett hemförsäkring när du flyttar in. Den kan vara en viktig räddare i nöden och täcka kostnaden på skador om någon olycka skulle ske. Prata med försäkringsbolaget om vad som ingår och vilket ersättningsskydd som du får.

Bra att ha hemma

– Brandvarnare
– Brandsläckare
– Brandfilt
– Vattenslang
– Hinkar

Relaterade frågor