Hoppa till innehåll Fler frågor?

Träd i våra kvarter

En glad pojke i hatt tittar fram bakom ett björkstam

Träd är ett viktigt inslag för vår utomhusmiljö. De är inte bara vackra, de har också en viktig funktion för miljö, natur och djurliv.

Viktiga för miljön

Träd ger välbehövlig skugga och binder vattnet i marken, som i sin tur ger näring till annan växtlighet. Träd ger med andra ord biologisk mångfald.

De flesta av träden i GotlandsHems bostadsområden står på mark som är detaljplanelagd. Det vill säga att det kan finnas restriktioner kring vilka ingrepp man får göra. Vissa träd kan också ha ett historiskt värde.

Önskemål och kriterier

Hyresgäster kontaktar ibland oss på GotlandsHem, med önskningar om att vissa träd ska tas bort. Det kan bland annat handla om träd som skuggar en uteplats eller balkong, att man tycker att trädet skräpar ned eller skymmer utsikt.

Då det kommer in önskemål om att fälla träd, utgår GotlandsHem från samma bedömningspunkter som Region Gotland har tagit fram inom ramen för sin trädfällningsstrategi:

  • Är trädet farligt för fastighet, allmänna ytor eller finns det risk för stormskador?
  • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemålet?
  • Hur är undervegetationen? Kommer det uppstå problem med att sly får tillväxt?
  • Är trädet skadat eller har farliga grenar?
  • Är trädet skyddsvärt? Det kan handla om träd i Visby innerstad eller extra värdefulla träd såsom alm och ek.

Läs mer om hur Region Gotlands trädfällningsstrategi ser ut här.

Önskemål och förslag

Som hyresgäst är du alltid välkommen att lämna in önskemål och förslag på olika slags åtgärder i ditt kvarter. Det kan du göra via vårt kundforum eller kontakta oss så hjälper dig.