Hoppa till innehåll Fler frågor?

Trivselregler för bostad och uteplats

En bovärd i mörka kläder framför elbil håller i en kratta och pratar med en man med barn i famnen

Att bo i ett flerfamiljshus ställer krav på hänsyn och tolerans. En del hus är mer lyhörda än andra och ömsesidig respekt behövs för en god grannrelation.

För att alla hyresgäster ska trivas i sin bostad har vi några trivselregler. Som hyresgäst ansvarar du för att hålla din lägenhet och tillhörande utrymmen i bra skick.

Störningsjouren

Störs du av dina grannar? Som ett första steg skulle vi rekommendera dig att ta kontakt med din granne och förklara att de stör sin omgivning. Om ditt försök att säga till på egen hand inte hjälper är det viktigt att du anmäler störningen till oss på telefonnummer 0498 – 20 39 00 så att vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

En hyresgäst som stör sina grannar kan dels bli ersättningsskyldig för jourens utryckning men också bli spärrad från bostadskön. Vid upprepade störningar riskerar hyresgästen att bli av med sitt hyreskontrakt.

Husdjur

Du är ansvarig för dina husdjur. Tänk på att andra kan vara rädda eller allergiska. Hundar ska alltid vara kopplade inom bostadsområdet. Se till att din hund eller katt inte förorenar i trapphus eller på gården. Det är särskilt viktigt kring barnens lekplatser.

Cyklar, barnvagnar

Vi hjälps åt att hålla ordning i trapphuset. Då blir det lättare att städa och räddningstjänsten kan lättare komma fram om det behövs.

Bilfritt

Gården är både en träffpunkt och en lekplats. Biltrafik på gården är bara tillåten för ur- och ilastning.

Trivsel på uteplats och balkong

En gemensam eller avskild uteplats i anslutning till bostaden är för många ett uppskattat inslag i vardagen. Uteplatserna är till för att du som hyresgäst ska kunna njuta av naturen i närheten till hemmet, här kan du försvinna ned i en god bok eller kanske spela en omgång kubb. Men för din och dina grannars trevnad finns det vissa regler och tips att förhålla sig till.  

Badpooler och studsmattor

Vill du ställa ut en pool eller en studsmatta på din uteplats är det viktigt att du har en dialog med dina närmsta grannar, studsmattan eller poolen ska inte störa dem.

Som hyresgäst är det du som ansvarar för säkerheten, vilket innebär att uteplatsen där studsmattan står måste omgärdas av ett staket som är minst 90 centimeter högt. Om det inte finns ett staket måste studsmattan ha ett omslutande och låsbart säkerhetsnät. Kom även ihåg att studsmattan måste förankras väl, den ska inte kunna flytta på sig vid hårda vindar.

En pool får endast användas på en väl avgränsad uteplats som tillhör en radhusbostad eller en bostad på marknivå, poolen ska alltid täckas med ett poolskydd när den inte används. 

Gällande poolen är det alltid du som hyresgäst som är ytterst ansvarig för säkerheten, skulle en olycka ske kan du bli straffskyldig. Du kan läsa mer regler och rekommendationer på MSB:s hemsida.

Vid eventuella skador på fastigheten till följd av din pool kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig. 

Kom ihåg att läsa på om lokala restriktioner kring vattenanvändning innan du fyller din pool.

Varken pool eller studsmatta är tillåtet att placera på allmän yta inom våra bostadsområden.

Rökning

Röklukt sprider sig lätt genom ventilation och öppna fönster. Och glödande fimpar kan orsaka brand på både din och dina grannars uteplatser eller balkonger, i värsta fall kan elden sprida sig till bostadshuset. Med hänsyn till dina grannar kan det därför vara en god idé att undvika att röka på din uteplats eller balkong. 

Om du röker är det alltid ditt ansvar att ta hand om dina fimpar så att du inte skräpar ned eller bidrar till en säkerhetsrisk.  

Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen i alla våra fastigheter. Några av våra kvarter är helt rökfria, gör du ett besök i ett sådant kvarter finns skyltar som informerar om vilka trivselregler som gäller.

Grillning

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Precis som vid rökning sprider sig rök och os lätt från grillen in i bostadshuset genom fönster och ventilation. Under sommarperioden är brandrisken stundvis hög, därför finns det i många bostadsområden ordentliga grillplatser du som hyresgäst kan använda.  

Innan du tänder grillen tar du reda på om några särskilda restriktioner kring eldning eller grillning finns i ditt lokalområde. 

Byggnader så som lekstugor, växthus, uterum och bodar 

Större förändringar på en uteplats såsom uppförandet lekstugor, växthus, uterum, förvaringsbodar och liknande är i nästan alla fall bygglovspliktiga och därför tillåts inga sådana förändringar av uteplatsen. Genom att undvika att enskilda hyresgäster gör större förändringar på sina uteplatser ser vi också till att bostadsområdet behåller ett enhetligt och trevligt uttryck.

Detsamma gäller även förändringar eller ombyggnationer av balkonger. Det är inte heller tillåtet att öppna en entré från markplansbalkong till gemensam eller avskild uteplats.  

Med risk för att byggnaden tar skada, är det inte tillåtet att förankra (borra eller skruva fast) saker i fasaden (det vill säga i yttervägg eller sockel).

Plankstaket och trall 

Plank och staket som skiljer av uteplatsen sätter GotlandsHem upp, det är även GotlandsHem som lagar plank och staket som gått sönder. Vill du som hyresgäst bättra på färg eller ytbehandling av ett befintligt staket går det bra, om du pratar med din bovärd kan hen hjälpa dig med att tillhandahålla rätt sorts färg eller olja.  

Om du som hyresgäst vill ha ett staket där det i dagsläget inte finns något lyfter du den frågan i vårt kundforum. Vi strävar dock efter att upprätthålla bostadsområdets ursprungliga utseende vad gäller uteplatsernas storlek samt placering av plank, buskar och staket runt uteplatserna.

Du som hyresgäst kan få tillstånd att lägga trätrall på uteplatsens stensatta yta. Du blir då underhållsansvarig för trallen och du ska återställa uteplatsen om du flyttar. För ytterligare information kring tillstånd för att lägga trätrall kontaktar du din bovärd eller vår kundservice. 

Bostadsanpassningar 

Bostadsanpassningar görs i samarbete mellan Region Gotland, GotlandsHem och olika underleverantörer och hantverkare. I det fall du har en bostadsanpassning, så som en ramp eller ledstång, som du inte behöver kontaktar du vår kundservice som ser till att bostadsanpassningen plockas bort. 

Störningsanmälan

Skulle du bli störd av dina grannar kan du anmäla det till oss på telefonnummer 0498 – 20 39 00.

En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.

Ska du ha fest?

Ska du ha en fest hemma, prata gärna med dina grannar innan så har de säkert större förståelse. Alla hyresgäster har rätt till nattro från klockan 22.00 till 06.00

Relaterade frågor