Hoppa till innehåll Fler frågor?

Grannsamverkan

grannsamverkan

Grannsamverkan på GotlandsHem är en form av samarbete mellan grannar för att öka tryggheten i området.

Varför grannsamverka?

Syftet med Grannsamverkan är att de boende får starkare gemenskap och hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder samt närområden. Detta leder till att bostadsområdet blir mindre attraktivt för brottslig verksamhet och ger ökad trygghet för de boende eftersom gärningsperson löper större risk att bli upptäckt.

Vi fokuserar på att förebygga brott men också på att förbättra den sociala säkerheten. Polisen vägleder i samverkan med GotlandsHem och hyresgästerna för att skapa en grund för dialog och aktivt ansvar.

Hur går det till?

1. Prata med dina grannar och se om det finns fler intresserade.
2. Kontakta GotlandsHems kundservice på telefonnummer 0498 – 20 39 00, för att berätta att du är intresserad av Grannsamverkan. Du blir sedan uppringd av GotlandsHems samordnare som förmedlar kontakten mellan hyresgäster och Polisen.
3. Tillsammans bjuder ni in kvarteret eller gatan till ett informationsmöte så att alla har möjligheten att lära sig mer om Grannsamverkan.
4. Intresserade ansluter sig – arbetet startar!

Din medverkan är viktig

Det är du som hyresgäst som har bäst koll på bostadsområdet och kan visa vad som behöver göras. Med din hjälp kan vi skapa ett tryggare boende, nu och i framtiden.

Kontakta oss för mer information.

Mer information

Läs mer om Grannsamverkan som är en effektiv brottsförebyggande metod.
www.samverkanmotbrott.se

Relaterade frågor