Hoppa till innehåll Fler frågor?

Trygghetsvandring

trygghetsvandring

En trygghetsvandring är ett sätt för dig som hyresgäst att berätta för oss hur vi kan skapa en tryggare boendemiljö för dig.

Varför trygghetsvandra?

Målsättningen är att alla ska känna sig trygga där de bor. Dålig belysning, skymmande buskage eller brister på parkering är några av de saker som kollas under en trygghetsvandring i ditt bostadsområde. Samtidigt uppmärksammas också platser som fungerar bra och vilka faktorer som bidrar till detta.

Hur går det till?

Hyresgäster och verksamma aktörer träffas vid kvarterslokalen och delas in i grupper. Därefter vandrar grupperna tillsammans med arrangörerna GotlandsHem, Hyresgästföreningen och nätverket Forum för social hållbarhet på Gotland. De tankar och synpunkter som kommer upp noteras och pratas senare igenom över en fika på återsamlingen.

Om du skulle vilja att vi gemensamt trygghetsvandrar i ditt bostadsområde så kan du prata med din lokala hyresgästförening. Saknas en sådan där du bor så är du välkommen att ringa GotlandsHems kundservice och lämna ditt önskemål, så kontaktar vi dig.

Din medverkan är viktig

Det är du som hyresgäst som har bäst koll på bostadsområdet och kan visa vad som behöver göras. Med din hjälp kan vi skapa ett tryggare boende.
Kontakta oss för mer information.

Mer information

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.
Läs mer om Trygghetsvandring på deras hemsida.

Relaterade frågor