Hoppa till innehåll Fler frågor?

Koppla in tv och internet

Ett exempel på hur ett bredbandsskåp i GotlandsHems bostäder kan se ut.
Bredbandsskåpet hittar du i din hall, alternativt i garderob/förrådsutrymme.

Din bostad har nätverksuttag i alla rum för att du ska kunna koppla in tv, internet eller telefon där du behöver dem. Bredbandstjänsterna ansluter du till respektive rum genom att i bredbandsskåpet koppla kablar mellan det inkommande bredbandet och de numrerade uttagen.

Du som har ny utrustning eller har flyttat behöver koppla in sladdar och kablar. Följ guiden för att installera tv-box och internet i din bostad. Behöver du hjälp med att ansluta dina bredbandstjänster vänder du dig till din tjänsteleverantör.

Koppla in bredbandstjänster

I bredbandsskåpet finns en bredbandsswitch som delar upp inkommande bredband till tv, internet och telefoni. Kontrollera att porten som är märkt WAN på bredbandsswitchen är kopplad till ett uttag som är märkt IN på bredbandsskåpets uttagspanel.

Om du har bredband via fiber kopplat till din bostad ska bredbandsswitchens WAN-port istället anslutas direkt till fiberomvandlaren, en vit box med märkningen ”Fiber2Home” och sex små gröna lampor.

Flera nätverksuttag i ett bredbandsskåp, märkta 1 till 8.
Uttaget märkt IN kopplar du till bredbandsswitchens port märkt WAN.

För att koppla in en bredbandstjänst till något av dina rum läser du av vilket nummer som står på uttaget i rummet. Anslut tv-box, dator eller telefon till uttaget i rummet.

Ett dubbelt bredbandsuttag som finns i de flesta rum i GotlandsHems bostäder.
De numrerade uttagen i bredbandsskåpet är kopplade till respektive numrerat uttag i bostaden.

I bredbandsskåpet kopplar du sedan tv, internet eller telefon från port märkt LAN på bredbandsswitchen till det uttag som är märkt med samma nummer som uttaget i rummet där du vill ha tjänsten.

Vit bredbandsswitch med fyra nätverksuttag.
Vilken LAN-port du använder till vilken tjänst beror på vilken bredbandsswitch du har. Läs mer om din specifika bredbandsswitch i guiderna som är länkade i den blå rutan till höger.

Koppla in digital-tv

Sätt en nätverkskabel från nätverksuttaget i väggen till din tv-box, koppla sedan bredbandsswitchen till uttaget märkt med samma nummer i bredbandsskåpet.

Anslut ström till tv-boxen. När tv-boxen är startad skall du ange kontrollkod och identifikationsnummer. Dem får du genom att aktivera din tjänst på Telias hemsida.

Så kopplar du in fler tv-boxar
Behöver du ansluta fler än en tv-box i din bostad måste du använda en nätverksswitch.

Nätverksswitchen kopplar du mellan bredbandsswitchen och de numrerade uttag du vill nyttja tv-tjänsten i. Fler tv-boxar och nätverksswitch ingår inte i bostaden.

Behöver du hjälp med att ansluta dina bredbandstjänster kontaktar du din tjänsteleverantör.

Zmarket

Zmarket – här beställer du tjänster inom tv, bredband och telefoni som passar dig och dina behov bäst.
Läs Zmarkets köpguide om hur det går till när du beställer.

Guide för bredbandsswitch

Zitius är företaget som tillhandahåller de bredbandsswitchar som finns i GotlandsHems bostäder. Följ länken för att ta del av deras guider till hur du ansluter bredbandsswitchen.

Använder du en bredbandsswitch av modell Inteno 6745 hittar du en installationsguide genom att följa den här länken.