Hoppa till innehåll Fler frågor?

Bostadsbyte

Ett äldre par som ler och trivs ihop

Du har möjlighet att byta din bostad mot ett annat boende genom att göra ett bostadsbyte. Vid ett bostadsbyte kan bytesparten ha en annan hyresvärd än GotlandsHem, det är däremot inte tillåtet att göra ett byte med en annan boendeform som exempelvis bostadsrätt eller villa.

Skäl till att byta

För att kunna ansöka om bostadsbyte behöver du ha bott minst 1 år i din bostad vid den tid du lämnar in din ansökan. Utöver det måste du ha, och vid behov kunna styrka, ett beaktansvärt skäl till bytet. Det kan vara kraftigt ändrad ekonomi, att bostaden inte längre räcker till eller att bostaden numera är för stor.

Ansökan

Var noggrann med att fylla i allt i ansökan och bifoga det som eventuellt behövs bifogas. Vad som kan behöva bifogas kan du läsa mer om på blanketten för ansökan. Om din bytespart har en bostad hos en annan hyresvärd är det viktigt att ni tar kontakt med den andra hyresvärden och säkerställer att ni lämnar en ansökan även till dem utifrån deras kriterier. Tänk på att det kan ta upp till tre månader innan du kan flytta in i den nya bostaden om bytet blir godkänt.

Om din ansökan är komplett, du har ett beaktansvärt skäl och uppfyller kravet på att du varaktigt och sammanhängande bott i din bostad i minst ett år och vi kan godkänna din bytespart enligt våra hyresvillkor kommer vi att besiktiga din bostad. Efter besiktningen kommer vi kunna meddela om bytet är godkänt eller inte. Om det blir godkänt kommer vi att kontakta er för att bestämma tid för kontraktsskrivning. Är det andra hyresvärdar som berörs förutsätter det att även de kan godkänna bytet.

Tillträde

Om bostadsbytet blir godkänt kommer vi att upprätta nya hyresavtal med start från den dagen ni genomför den faktiska flytten. Vi kommer att räkna om hyran så att den blir korrekt och nycklarna ska kvitteras in- och ut via din bovärd samma dag. Tänk på att i god tid planera för detta och anmäla adressändring, flytt av el- och eventuellt tv- och internetabonnemang.

Flytten

Ett bostadsbyte förutsätter att du och din bytespart håller en nära dialog och tillsammans planerar genomförandet av flytten. Ni ska byta bostad med varandra vilket i praktiken innebär att ni ska flytta ut och in samtidigt. Till detta ska ni även se till att lämna era bostäder flyttstädade. Vi rekommenderar att ni skriftligt dokumenterar eventuella överenskommelser och diskuterar hur ni ska lösa städningen samt in- och utflytt .

Bra att veta

 • Du söker själv upp den som du vill byta bostad med. Du kan använda vår webbtjänst för att lägga in annons eller se vad andra vill byta till.
 • När du har hittat en bostad att byta med, fyller du i ansökan om bostadsbyte och skickar in till oss. Bifoga alla nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna godkänna din ansökan innan bytet kan ske.
 • Lämna ansökan i god tid, normal handläggningstid är cirka två månader. Om ansökan inte är komplett ska den på vår begäran kompletteras.
 • Vid ett bostadsbyte behåller bytesparterna sina ködagar. Du kan alltså genomföra ett bostadsbyte utan att det påverkar dina ködagar.

Gör så här

Annonsen du skapar är publicerad i två månader på vår hemsida.

 1. Logga in på Mina sidor.
 2. Under ”Mina tjänster” på förstasidan trycker du på symbolen ”Bostadsbyte”.
 3. Tryck på ”Skapa annons”.
 4. På sidan du kommer till visas uppgifterna om din bostad och kan inte justeras. Du kan skriva en beskrivning i fältet längst ned om du önskar. Tryck på ”Nästa”.
 5. I fälten som nu dyker upp fyller du i de sökkriterier som du har för önskad bytesbostad. Tryck på ”Nästa”.
 6. Nu får du möjlighet att ladda upp bilder på din bostad om du vill. Dessa visas i annonsen. Tryck på ”Nästa” när du klar.
 7. I sista steget ska du granska din annons. Ser allt rätt ut och du är nöjd trycker du på ”Slutför”. Behöver du ändra något backar du genom att trycka på ”Tillbaka”.

Byte inom GotlandsHem

Du som hyresgäst med ett förstahandskontrakt har rätt att använda din bostad för byte med annan hyresgäst under vissa förutsättningar.

Byte med annan hyresvärd

Det går bra att byta bostad hos en annan hyresvärd under vissa förutsättningar.

Villkor för bostadsbyte

För att ett byte ska genomföras krävs det att samtliga hyresvärdar godkänner bytesansökan.

MIN ANNONS

Det är endast GotlandsHems hyresgäster som kan lägga in en annons om bostadsbyte.

Lägg in en annons

ANNONSER

Sök bland alla befintliga bytesannonser som finns annonserade:

Se alla annonser

Relaterade frågor