Hoppa till innehåll Fler frågor?

Avtalsförslag/ villkor

Observera att om avtalet börjar gälla inom en månad så är det inte säkert att första hyran hinner komma med på nästa hyresavi. Du får i så fall två månaders hyra på nästkommande hyresavi istället.