Fler frågor?

Försäljningsavtal godkända

18 december, 2017

När Mickelgårds

I början av året 2017 inledde GotlandsHem en process med att sälja ett antal  fastigheter. Det var Stäven och Bogen 1 i Visby samt fastigheter i När och i Havdhem. Nu träder köpen i kraft.

När förhandlingarna med intresserade köpare var färdiga skrev GotlandsHem köpeavtal med sammanlagt tre företag. Köpeavtalen godkändes sedan av GotlandsHems styrelse. Eftersom GotlandsHem ägs av Region Gotland är det endast Regionfullmäktige som kan ge slutligt godkännande av försäljning.

Avtalen är nu godkända

Regionfullmäktige godkände under sitt sammanträde 18 december avtalet med köparna av de aktuella fastigheterna. Det innebär att köpet träder i kraft och att de som bor i Stäven och Bogen 1 från och med 3 april 2018 får en ny hyresvärd, Stävbo Fastigheter AB.

Den nya hyresvärden för hyresgästerna i När Mickelsgårds, blir Fastighet i När AB (Finab) och de som bor i de aktuella fastigheterna i Havdhem får Havdhem Värme AB som hyresvärd. Både när det gäller När och Havdhem är tillträdesdagen 15 januari 2018.

Dessa företag arbetar mycket med trygghet både för sina hyresgäster och i sina bostadsområden. Deras tankar och värderingar stämmer  väl överens med de vi har på GotlandsHem. I samband med förhandlingarna har de faktorerna varit en viktig del.

Mer information

Från GotlandsHem får alla berörda hyresgäster information om att köpet av de här fastigheterna kommer att träda i kraft och vad det innebär. De nya hyresvärdarna presenterar sig också i ett välkomstbrev där de berättar lite om sina tankar kring området och hur man kommer i kontakt med företaget.

Ett tips till den som vill läsa mer om det här eller ställa egna frågor är att titta i vårt kundforum där vi kontinuerligt svarar på frågor som kommer in om försäljningen, under fliken Försäljning av fastigheter. Det går givetvis också bra att kontakta vår kundservice på telefon 0498 – 20 39 00.

Fastigheterna som säljs

Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52 (Spenarvevägen 1-13, 21-29, Storavägen 7-29) köps av Havdhem Värme, köpeskillingen är 5 miljoner kronor. Totalt antal lägenheter 23. Tillträdesdag 15 januari 2018.

När Mickelgårds 1:32 (När Mickelsgårds 1-6) i När, tas över av Fastighet i När AB (Finab) och ägs av Virudden och Närbygg. Köpeskillingen är 3 miljoner kronor. Antal lägenheter 16. Tillträdesdag 15 januari 2018.

Bogen 1 och Stäven, Visby, köps av Stävbo Fastigheter AB som ägs av Kuststaden Projektutveckling AB. Köpeskillingen är 609 miljoner kronor. Antal lägenheter 884. Tillträdesdag 3 april 2018.

 

Till nyhetsarkivet