Fler frågor?

Grönt ljus för fastighetsstrategi

3 mars, 2017

Regionfullmäktige har nu ställt sig positiv till GotlandsHems förslag om en ny fastighetsstrategi.

Under 2016 har styrelsen för bolaget tillsammans bolagets ledning arbetat fram en fastighetsstrategi. Denna strategi är framtagen för att bolaget fortsatt ska ha god ekonomi och samtidigt uppfylla ägarens krav på väl underhållna lägenheter med rimliga hyror. Bolaget ska bedrivas affärsmässigt och har därför i uppdrag att förvalta, nyproducera, köpa och även när önskvärt sälja fastigheter. Genom Regionfullmäktiges beslut i måndags ger det bolaget en möjlighet att arbeta utefter den beslutade fastighetsstrategin.

På uppdrag av bolagets styrelse har nu bolagets ledning fått uppdraget att klassificera samtliga fastigheter enligt strategin och resultatet av detta ska presenteras för styrelsen på styrelsemötet den 21 mars. Vad denna klassificering innebär i form av en ev. försäljning är i dagsläget för tidigt att säga då arbetet med klassificeringen ännu inte är genomfört.

GotlandsHems uppdrag är att verka för hyresrätter på Gotland, tillhandahålla bostäder över hela Gotland och till de olika grupper som behöver bostäder. Fastighetsstrategin ändrar inte på något sätt detta av ägaren uppsatta krav.

Från bolagets sida finns det i dagsläget ingen ytterligare information kring om, vilka eller i vilken omfattning hyresfastigheter ev. kommer att säljas. Detta kommer först att presenteras för styrelsen den 21 mars.

Läs mer i vårt tidigare nyhetsinslag om den nya fastighetsstrategin.

Till nyhetsarkivet