Fler frågor?

Inbjudan till arkitekttävling

18 december, 2019

Illustration av rödlagd karta över Visby

Veckan före jul publicerades inbjudan till vår arkitekttävling hos Sveriges Arkitekter.

Vi ska bygga en ny arbetsplats. En plats för alla.

För att det här projektet ska lyckas riktigt bra vill vi utgå från individ, behov och funktion. Vi behöver tänka på flexibilitet och möjlighet till samnyttjande. En byggnad som står tom vissa tider på dygnet är dumt. Självklart ska vi också tänka hållbart.

Vi ser morgondagens allmännytta som en stark aktör i samhället. Ett samhälle där vi tar ett större socialt ansvar och skapar ett nav för aktörer med samma sociala engagemang.

 

Så inleds inbjudan till arkitekttävlingen som nu gått ut via Sveriges Arkitekter, en tävling för vår kommande arbetsplats. Platsen är Visby Korpralen 1, Greta Arwidssons gata, A7-området.

Vi har fått god hjälp

I framtagande av tävlingsbidraget har GotlandsHem samarbetat med Visbyark samt med stadsarkitekt Christian Hegardt för att få ett så komplett och tydligt bidrag som möjligt.

GotlandsHem har även låtit testa tankarna kring arkitekttävlingen och Morgondagens allmännytta under årets Innovation Day som anordnas av Campus Gotland och Science Park. Under en dag tog vi hjälp av internationella studenter att ta fram bra idéer kring vår nya arbetsplats.Vi fick bra inspel till både arkitekttävlingen och till senare faser i arbetet med att forma en plats för alla.

Inbjudan är öppen och går att läsa hos Sveriges Arkitekter.
 

Till nyhetsarkivet