Fler frågor?

Ny metod för hyressättning

25 september, 2018

I juni påbörjade Hyresgästföreningen tillsammans med GotlandsHem en översyn av den nuvarande hyressättningen. Nu vill vi berätta hur arbetet har fortsatt och besvara några frågor som vi har fått.

Vad händer nu?

Hyresgästföreningen och GotlandsHem arbetar med definitionen av en genomsnittsbostad hos GotlandsHem och vilka egenskaper och funktioner den innehåller. Genomsnittsbostaden ska beskriva den vanligaste förekommande bostaden hos GotlandsHem sett till våningsplan, storlek och funktioner.
Vi tar också fram enkätfrågor som kommer att skickas till alla hyresgäster, som handlar om vad du värderar i bostadsområdet. Tanken var att du skulle få enkätfrågorna under hösten men förberedelserna tar längre tid än planerat, så vi hoppas kunna skicka frågorna till alla hyresgäster i början av nästa år.

Vad är nästa steg?

1. Välkommen att ställa dina frågor direkt till oss när vi finns på plats på olika orter.
2. Enkätundersökning i början av 2019, med frågor om hur du värderar sådant som kan finnas i ett bostadsområde.
3. Sammanställning av inkomna enkätsvar.
4. Inventering av vad som finns i varje bostad. Du som hyresgäst får information om vad vi tror finns i din bostad för att säkerställa att det stämmer. Du har då möjlighet att korrigera innehållet om något inte skulle stämma.
5. Vi berättar om resultatet av översynen av hyressättningen. Vi beskriver då också resultatet för ditt
bostadsområde och din bostad.
6. Målet är att det här arbetet ska vara klart och att den nya hyressättningen ska börja användas från 1 januari 2021.

Om du undrar över något kan du alltid ställa frågor i vårt kundforum.

Relaterade frågor

Den nya hyressättningen som baseras på standard, kvalitet, service, närmiljö, närservice och läge sätts utifrån fyra poängområden; Områdespoäng, Storlekspoäng, Bostadens standardpoäng och Kvarterets standardpoäng.
Områdespoäng är hyresgästernas värdering av närområdet. Poängsättningen tas fram genom en enkätundersökning till alla hyresgäster.
Storlekspoäng värderar bostadens storlek sett till antal rum och kök samt boyta.
Bostadens standardpoäng värderar de egenskaper och den utrustning som finns eller saknas i bostaden i jämförelse med en framtagen genomsnittsbostad. Exempel på saker som kan finnas eller saknas i bostaden är diskmaskin, parkettgolv och balkong. Skillnaderna mot genomsnittsbostaden ger plus- eller minuspoäng.
Kvarterets standardpoäng värderar det som finns eller saknas i kvarteret. Det kan exempelvis handla om hiss, grovtvättstuga eller cykelförråd. Vid poängsättningen utgår vi från ett framtaget genomsnittskvarter i GotlandsHem och skillnaderna ger plus- eller minuspoäng.
En genomsnittsbostad är en bostad som representerar den vanligaste bostaden av alla GotlandsHems bostäder sett till våningsplan, storlek och vilka egenskaper och funktioner den innehåller. Genomsnittsbostaden används för att jämföra mot övriga bostäder. Vi kan på så sätt se över om din lägenhet innehåller fler eller färre egenskaper och funktioner än genomsnittsbostaden och på så sätt reglera hyressättningen med plus- och minuspoäng.
Ett genomsnittskvarter representerar det vanligaste kvarteret av alla GotlandsHems kvarter sett till vad som finns i det. Det kan till exempel handla om tillgång till cykelförråd eller grovtvättstuga. Vi kan på så sätt jämföra kvarteret där du bor med GotlandsHems genomsnittskvarter och reglera hyressättningen med plus- eller minuspoäng.
De förbättringar du gjort själv påverkar inte din hyressättning.
Tillvalen kommer att finnas kvar som tillval och innebär därmed inte pluspoäng i värderingen av din bostad. Du riskerar därför inte att betala dubbelt för pluspoäng och tillval.
Vi har idag en lagstiftning som förespråkar att lägenheter med samma storlek och standard i samma hus ska ha lika hyra, men det kan vi inte garantera med dagens hyressättning.
Vi vill nu se till att hyresnivån i bostaden där du bor speglar boendekvaliteten i jämförelse med andra bostäder, bostadskvarter och orter. I tidigare hyressättning har hyresgästernas allmänna värderingar saknats, och det är något vi också vill föra in i den nya hyressättningen.
Den totala hyran som tas ut från alla hyresgäster gemensamt kommer att vara den samma, men blir eventuellt omfördelad. En eventuell justering handlar om att hyresnivåerna ska bli rättvisare mellan olika bostäder, bostadskvarter och bostadsorter.
Om justering behöver göras av din hyra kommer det att ske stegvis under flera år med start 2021.
Nej, den nya hyressättningen skiljer sig mycket från det som kallas marknadshyror. Marknadshyror bygger på att en hyresvärd ensidigt och utan förhandling kan ta beslut om hyran för en specifik bostad. Den metod för hyressättning som vi arbetar med, bygger på lika hyra för lika lägenhet enligt Hyresgästföreningens, GotlandsHems och hyresgästernas gemensamma värdering.
1. Den som betalar mest får hyra
2. Hyresvärden sätter hyran.
3. Hyresvärdens värdering.
4. Acceptera hyran eller flytta.
5. Orättvisare hyror.
1. Lika hyra för lika lägenhet
2. Förhandlade hyror.
3. Hyresvärdens, Hyresgästföreningens och hyresgästernas gemensamma värdering.
4. Besittningsskydd.
5. Rättvisare hyror.
I modellen för den nya hyressättningen används poäng för att modellen ska vara bestående över tid.
Undrar du över något är du självklart välkommen att höra av dig till oss med dina frågor.
Hyresgästföreningen, Susanne Davidsson, 010 – 459 21 25 eller susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se.
GotlandsHems kundservice, 0498 – 20 39 00.
GotlandsHems kundforum.

Till nyhetsarkivet