Hoppa till innehåll Fler frågor?

Om PuL

Om PuL

Vi på GotlandsHem värnar om din integritet och hanterar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftsslagen (PuL). De personuppgifter som du ger till oss lagras i vår kunddatabas och behandlas både manuellt och automatiskt.

Dina uppgifter behandlas i syfte att kunna ge dig den information du frågar efter eller för att du ska kunna använda de tjänster som vi erbjuder. Enligt PuL har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få upplysning kring de uppgifter vi har om dig. Du har dessutom rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har sparade om dig behöver vi en skriftlig begäran. I din begäran anger du ditt personnummer, namn, adress samt en egenhändig namnunderskrift.

Begäran skickas antingen per post i original till AB GotlandsHem, 621 83 Visby, eller som scannat dokument till info@gotlandshem.se.