Hoppa till innehåll Fler frågor?

Laddplats för elbil

GotlandsHem vill öka hyresgästernas möjlighet att köra klimatvänligt. Det gör vi med laddplatser för elbilar i flera av våra bostadsområden.

Sedan slutet av 2015 har GotlandsHem laddstationer i nyproduktionsområden. Vi vill att fler ska kunna köra elbil och planerar nu införandet av laddplatser även i andra bostadsområden inom GotlandsHem.

Vad händer nu?

Under hösten 2018 påbörjar vi installation av sammanlagt 10 nya laddplatser som vardera har två uttag, det vill säga totalt 20 uttag för att ladda elbilar.

Var ska vi ha dem?

För att välja lokalisering av de tio nya laddplatserna inleder GotlandsHem under juni 2018 ett boinflytandeprojekt för att i dialog med hyresgästerna kunna prioritera områden efter önskemål och behov.
Utgångspunkten är att laddplatserna ska komma till maximal nytta för hyresgästerna, men hänsyn kommer även att tas för geografisk spridning. För den som pendlar och vill köra elbil kan tillgång till en laddplats vara avgörande.

Vi frågar dig

ENKÄT
Via Mina sidor kommer du som bor i GotlandsHem få en enkät. Den skickas ut i början av juni 2018. Genom den hoppas vi få svar på om du har intresserad eller har behov av att det finns en laddplats där du bor.
MÖTEN
När vi har fått in svar inom den utsatta svarstiden kommer en av GotlandsHems servicevärdar som arbetar med projektet, att kontakta alla boende i de områden där det finns önskemål om laddplats. Servicevärden bjuder in till hyresgästträffar där vi tillsammans diskuterar vidare.
INFORMATION
Vi kommer att fortlöpande informera här på hemsidan om projektet och om hur det fortskrider.

Var kan jag fråga mer?

GotlandsHems kundforum är den allra bästa platsen för att båda hitta redan ställda frågor och att ställa nya frågor som rör GotlandsHem. Här finns samlade frågor och svar som täcker det mesta inom verksamheten. Frågor och svar som rör just det här projektet hittar du under tråden som heter Laddplats för elbil.

Varför pratar vi om det här?

I stort sett allt du gör påverkar på något sätt din omgivning och omvärld. Du är säkert redan nu mycket medveten om hur du i ditt hushåll kan bidra till en hållbar miljö. Att sortera sina sopor är till exempel en självklarhet idag. Att välja bil är inte lika lätt. Vi vill ändå så ett frö till det eftersom det har ett stort framtidsvärde för miljön.

Ett av Sveriges miljömål heter Begränsad klimatpåverkan och ett av delmålen där är minskning av utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter. Det kan låta som om det rör de stora transportföretagen men här kan faktiskt du som privatperson hjälpa till – och det har betydelse.

På Gotland fokuserar vi extra på att främja fossiloberoende transporter och satsar mycket på biogas- och eltransporter. Enligt rapporten Uppföljning av miljömålen för Gotland 2016, kör gotlänningarna mer än riksgenomsnittet och har också fler bilar. Har vi sådana behov är det ännu viktigare att vi kör miljösnällt.

Var kan jag läsa mer?

Varför elbil?

• Låter mindre än andra bilar.
• Släpper inte ut avgaser eller växthusgaser under körning.
• Laddar du den med förnyelsebart producerad el (vind- eller vattenkraft) är det extra bra. Då är utsläppen av växthusgaser i princip noll.

Laddplatser idag?

De finns i de fastigheter som är nyproducerade från slutet av 2015.
Adjutanten 1 Adjutanten 3 Adjutanten 4