Fler frågor?

Tillgänglighetsredogörelse

Webbtillgänglighetsredogörelse för gotlandshem.se

Här beskriver vi webbtillgängligheten på gotlandshem.se och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om något hindrar dig att använda vår hemsida.

Vi åtgärdar brister i webbtillgänglighet

Vi strävar efter att gotlandshem.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar eller olika förutsättningar. Vi kommer att inventera och åtgärda de brister i tillgänglighet som finns på hemsidan. De kända brister som vi känner till finns listade nedan. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 22 september 2020.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på något sätt hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

E-post: info@gotlandshem.se
Telefonnummer: 0498-20 39 00, be att få tala med någon om tillgänglighet på hemsidan gotlandshem.se
Eller kontakta oss via formuläret

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet eller hanterar dina synpunkter.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Kommande åtgärder för förbättring av hemsidan

Alternativ text till bilder
Använda tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund
Använda tillräckliga kontraster i komponenter och grafik
Erbjuda möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll
Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
Se till att koden validerar
Ange i kod vad sidans alla delar har för roll
Märka upp vanliga formulärfält i koden
Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
Ge förslag på hur fel kan rättas till när du fyller i ett formulär
Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner
Att vara konsekvent i navigation, struktur och utformning