Fler frågor?

Mickelgårds

När är en gammal naturskön strandsocken på sydöstra Gotland ca 55 km från Visby. Landskapet är en lätt kuperad odlingsbygd med skog vid kusten. Samhället har ett rikt kultur- och föreningsliv och människorna som bor här kallas ”närkar”.

 

KVARTERET

Radhusbebyggelse där varje lägenhet har egen uteplats.
Gratis boendeparkering.
Lekplats.
Grönområden med träd och gräsmattor.
Återvinningsstation med sop- och källsortering.

OMRÅDESKONTOR

Områdeskontoret ligger i Hemse på Hagagatan 36, ring innan för att boka träff. Kvarterslokalen finns på Hagagatan 38D och bokas genom Hyresgästföreningen.

VÅRA LÄGENHETER

I hyran ingår inte kostnader för värme, varmvatten och el.
Förråd på gården.
Tvättstuga på gården.

Bostadsfakta

 

Kötider

Visa kötider

Kötider

Genomsnittlig kötid (mätt under perioden 2013-11-18 till 2016-11-18)

0 år10 år
 

Våra kvarter i När