Hoppa till innehåll Fler frågor?

Följ bygget av Bläckfisken 3

Nu bygger vi kvarteret Bläckfisken 3 med 36 lägenheter i norra Visby där en ny stadsdel växer fram. Beräknad inflyttning är juni 2020.

Januari 2020

Det pågår montering av takstolar på hus 2. Under tiden spacklar vi väggarna på plan 1 i hus 3.

December steg 2 2019

Takstolarna håller på att monteras på hus 3. Därefter kommer råspont (brädor) och papp att läggas på. Det pågår även fönstermontering på plan 2 samt montering av byggdörrar för att få ett tätt hus innan jul. På plan 2 i hus 1 monterar vi innerväggarna.

December 2019

Fram till jul kommer hus nummer 3 att prioriteras. Väggarna på tredje våningen monteras. Efter det blir det takstolar och tak. Tanken är att hus 3 ska ha taket på till jul om allt går enligt planerna. Invändigt håller elektrikerna på att dra fram el i undertak/bjälklag på plan 1 i hus 3. Balkongerna monteras på plan 2, hus 2.

Oktober steg 2 2019

Nu visar inneväggarna hur delar av planlösningen i lägenheterna kommer att se ut. Dessutom börjar balkongerna att ta form.

Oktober steg 1 2019

Golven är gjutna, slipade och rengjorda. Även hisschaktsgrunden är på plats.

September 2019

Betongväggarna är monterade och fasaderna har kommit upp.

Augusti 2019

Nu är husgrunden på plats och vi väntar på att betongväggarna ska upp.

Juni 2019

Efter mycket markförarbete börjar grunden för huskropparna att synas.

December 2018

Tisdag 4 december var det dags för spadtag för Bläckfisken 3. Elisabeth Kalkhäll, vd, fick grävhjälp av Forellens förskolebarn och GotlandsHems maskot.

Byggprocessen - hur det går till

Hitta lämplig mark

Först planerar vi var vi ska bygga. GotlandsHem förhandlar med Region Gotland om lämplig mark vilket kan ta tid eftersom det är mycket som ska vägas in och undersökas.

Markanvisning

När ett lämpligt område hittats får vi ett förslag på pris och areal. Ofta finns det en tidsaspekt som också är viktig att ta hänsyn till. Det tar oss cirka fyra månader att räkna på kostnader och summera möjligheterna.

Planläggning

I samarbete med en arkitekt tar vi fram ett förslag och en plan för vilken typ av bostäder och hur området ska se ut. Planen lämnas till förvaltningen för samhällsbyggnad. Det tar ett år att behandla ärendet, vilket det enligt lag ska göra. Alla medborgare och instanser ska ha en chans att sätta sig in i det hela och tycka till.

Upphandling av entreprenör

När planen godkänts går vi ut med ett anbud till entreprenörer – allt enligt lagen om offentlig upphandling. Vi väger samman både kvalitet och pris i offerterna vi får in. Processen till beslut tar ungefär sex månader.

Detaljprojektering

Nu börjar jobbet med att i detalj planera bygget. Det är inte bara huskropparna som ska planeras. Vatten, avlopp, ledningar i marken, mark, gräsytor, parkeringsplatser och allt annat måste noga planeras. Nu söker vi också formellt bygglov. Tid: Ungefär fyra månader.

Byggstart

Första spadtaget kan tas. Från byggstart till att den första inflyttningen kan ske tar det ungefär ett år.