Hoppa till innehåll Fler frågor?

Följ bygget av Sergeanten 5

Det första spadtaget av det nya kvarteret Sergeanten 5 togs 1 november 2017. Det blir 72 lägenheter i sex stycken trevåningshus med hiss och lägenhetstyper som ettor, tvåor, treor och fyror på det gamla A7-området. Här kan du följa bygget allt eftersom det nya kvarteret växer fram.

Februari 2019

Nu är det dags för inflyttning i de 36 lägenheterna i tre av husen som ingår i den första etappen av Sergeanten 5. Det är husen som har de gula fasadpanelen på den östra sidan av kvarteret. Samtidigt som inflyttningen pågår fortsätter vi att bygga klart etapp två där husen har röd träpanel som ska vara klara för nya hyresgäster i maj 2019.

December 2018

Husen börjar att bli byggklara och lägenheterna är målade och inredda. Då är det dags att fokusera på utemiljön. Ett första steg är att få asfalten på plats så att vi kan börja att skapa parkeringsplatser.

November 2018

Ekparkett läggs genomgående i lägenheterna och matchar bänkskivan i köket av eklaminat. Stänkskyddet vid köksbänken är gjord av ljusgråmelerad klinker som ser ut som gotländsk kalksten.

Oktober 2018

Inglasade balkonger och målade färgpaneler finns nu på husen som ingår i den första inflyttningsetappen. Det interiöra arbetet pågår för fullt med inläggning av ekparkett genomgående och installation av kök och badrum. Undercentralen är så gott som byggklar med inkommande vatten och värme som sedan fördelas ut till husen.

September 2018

Nu blir balkonger och uteplatser inglasade under tiden som de färgade panelerna monteras på husgavlarna. Inomhus har hissar kommit på plats och väggar spacklas inför målningen.

Augusti 2018

Nu är alla huskroppar på plats. Byggandet för den andra etappen börjar så smått att hinna ikapp den första där resning av innerväggar och dragning av el pågår för fullt. Vi väntar på att inglasningen till balkonger och uteplatser ska installeras.

Juni 2018

Fönster monteras och taken är snart klara och vädertäta på de tre hus som ingår i den första inflyttningsetappen. Därefter påbörjas det invändiga arbetet i lägenheterna. Fjärrvärmekulvert och vattenrör är dessutom på plats.

Maj 2018

Nu börjar vi att montera balkongerna och det sex kubik stora vattenmagasinet är på plats.

April 2018

Betongväggarna är monterade och fasaderna har kommit upp.

Mars 2018

Nu gjuter vi golvet och arbetet för rörschakter pågår för fullt.

1 november 2017

Det första spadtaget togs av Stefan Melander, vd, Wisab, Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem, och Filip Reinhag, regionråd.

 

Byggprocessen - hur det går till

Hitta lämplig mark

Först planerar vi var vi ska bygga. GotlandsHem förhandlar med Region Gotland om lämplig mark vilket kan ta tid eftersom det är mycket som ska vägas in och undersökas.

Markanvisning

När ett lämpligt område hittats får vi ett förslag på pris och areal. Ofta finns det en tidsaspekt som också är viktig att ta hänsyn till. Det tar oss cirka fyra månader att räkna på kostnader och summera möjligheterna.

Planläggning

I samarbete med en arkitekt tar vi fram ett förslag och en plan för vilken typ av bostäder och hur området ska se ut. Planen lämnas till förvaltningen för samhällsbyggnad. Det tar ett år att behandla ärendet, vilket det enligt lag ska göra. Alla medborgare och instanser ska ha en chans att sätta sig in i det hela och tycka till.

Upphandling av entreprenör

När planen godkänts går vi ut med ett anbud till entreprenörer – allt enligt lagen om offentlig upphandling. Vi väger samman både kvalitet och pris i offerterna vi får in. Processen till beslut tar ungefär sex månader.

Detaljprojektering

Nu börjar jobbet med att i detalj planera bygget. Det är inte bara huskropparna som ska planeras. Vatten, avlopp, ledningar i marken, mark, gräsytor, parkeringsplatser och allt annat måste noga planeras. Nu söker vi också formellt bygglov. Tid: Ungefär fyra månader.

Byggstart

Första spadtaget kan tas. Från byggstart till att den första inflyttningen kan ske tar det ungefär ett år.