Hoppa till innehåll Fler frågor?

Följ bygget av Signallottan 2

Nu bygger vi kvarteret Signallottan 2 med sammanlagt 62 nya bostäder på A7-området i Visby. Beräknad inflyttning är mars – maj 2023.

November

Inomhus börjar bostäderna bli mer och mer beboeliga, kök monteras upp och golv läggs. Än täcker skyddsplast fönstren från byggdamm, så ljuset tränger inte riktigt in i lägenheterna.

September

Taken börjar hamna på sin rätta plats och bostadsområdets sanna form börjar skönjas bland betongkropparna.

Betonghus med påbörjade balkonger, byggstaket på taket och blå skyddsplast framför de flesta fönstren.
En takstol i trä väntar på att lyftas på plats på toppen av ett flerfamiljshus.

Augusti 2022

Entreprenaden pågår med takkonstruktioner för flerfamiljshusen, samt ytterdörrar och fönster monteras. Grundläggning och markarbeten för radhusen har påbörjats.

Två byggkranar sträcker sig över huskropparna på Signallottan-tomten.
Närbild på en vit fasad och några blanka fönster, med klarblå himmel i bakgrunden.
Interiörbild från ett ofärdigt rum där kablar hänger från taket.

Juni 2022

Entreprenaden pågår med grundläggning, markarbeten samt väggar plan 3. Trappor hus 1-3 monterats.

April 2022

Innerväggar monteras och hus 1 har fått bjälklag på våning 2. Även hus 2 och 3 har fått bjälklag på våning 1 nu.

Mars 2022

Fler husgrunder och ytterväggar har kommit upp och markarbeten fortsätter. Innerväggar har också börjat monteras och på hus 1 är bjälklag på plats.

Byggplats på Signallottan 2, väggar och bottenplatta.
Byggplats på Signallottan 2, tak och väggar inne.

Februari 2022

Första husgrunden är på plats och ytterväggarna på plan ett är uppe.
En vattentank för dagvatten har grävts ner. I stort sett allt regnvatten (dagvatten) hamnar i en stor vattentank och vattnet kommer att användas till bevattning.

Byggplats på Signallottan 2 sett från ovan
Vattentank på Signallottan 2, stora rör.

November 2021

Första spadtaget togs i början av november 2021.

En grushög på byggarbetsplatsen.

Hitta lämplig mark

Först planerar vi var vi ska bygga. GotlandsHem förhandlar med Region Gotland om lämplig mark vilket kan ta tid eftersom det är mycket som ska vägas in och undersökas.

Markanvisning

När ett lämpligt område hittats får vi ett förslag på pris och areal. Ofta finns det en tidsaspekt som också är viktig att ta hänsyn till. Det tar oss cirka fyra månader att räkna på kostnader och summera möjligheterna.

Planläggning

I samarbete med en arkitekt tar vi fram ett förslag och en plan för vilken typ av bostäder och hur området ska se ut. Planen lämnas till förvaltningen för samhällsbyggnad. Det tar ett år att behandla ärendet, vilket det enligt lag ska göra. Alla medborgare och instanser ska ha en chans att sätta sig in i det hela och tycka till.

Upphandling av entreprenör

När planen godkänts går vi ut med ett anbud till entreprenörer – allt enligt lagen om offentlig upphandling. Vi väger samman både kvalitet och pris i offerterna vi får in. Processen till beslut tar ungefär sex månader.

Detaljprojektering

Nu börjar jobbet med att i detalj planera bygget. Det är inte bara huskropparna som ska planeras. Vatten, avlopp, ledningar i marken, mark, gräsytor, parkeringsplatser och allt annat måste noga planeras. Nu söker vi också formellt bygglov.

Byggstart

Första spadtaget kan tas och de nya bostäderna växer sakta men säkert fram. Ofta tar det ungefär ett år mellan första spadtaget och inflytt, men det kan självklart variera beroende på många olika faktorer.