Fler frågor?

Gråbo Furulund

Nu jobbar vi med utformningen av GotlandsHems nästa bostadsområde mellan Pilhagen och Furulund. Tillsammans med boende har vi skapat en vision för det framtida bostadsområdet.

Dialogdagar

Varför dialog?
Vi tror att vi får bättre kunskap om platsen när vi involverar boende i närområdet och att vi tillsammans kan planera för ett ännu bättre bostadsområde.

Vad innebär en vision för området?
Sammanfattningen av dialogen har vi format till en vision som bygger på alla deltagares synpunkter och önskemål. Visionen blir nu en viktig input till det fortsatta planarbetet.

 

 

Här kan du läsa om visionen för det nya bostadsområdet som tagits fram tillsammans med boende i närområdet. Visionen är en sammanställning av alla förslag och synpunkter som kommit in och kommer nu att vara en viktig input i det fortsatta planarbetet. I visionen beskrivs området med tre tydliga teman där ni önskar att det ska vara bilfritt, grönska med aktiviteter och blandat och varierat.

Bilfritt
I visionen är området bilfritt med fokus på cykel och kollektivtrafik. Med bilfritt vill ni att bilarna ska hållas i ytterkanterna av området. Och  måste välja mellan att bevara grönytor eller bygga fler parkeringsplatser så har det gröna prioritet. Kanske finns det en elbilspool eller möjlighet att låna lådcyklar.

Grönska och aktiviteter
Tema två i visionen är grönska och aktiviteter. Det är viktigt att spara grönytor och gröna kvaliteter som exempelvis kullen och bokskogen. Det är också av stort värde att det finns aktiviteter som lockar till området och bjuder in till att stanna och vara på platsen. Pulkaåkning vintertid men kanske också aktiviteter på kullen under sommaren.

Blandat och varierat
Det tredje temat i visionen är att området ska vara blandat och varierat. Allt ska inte vara samma och se likadant ut. Det kan handla om variation i höjd, utseende och form på byggnader men också i storlek och hyresnivå på bostäder. Det ska finnas något för alla och man ska kunna flytta runt i området beroende på hur livssituationen förändras.

Ladda ner kartan över visionen.

 

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor!

 

FORTSATT DIALOG

 

Vårt kundforum

Skriv och berätta om dina tankar och idéer i vårt kundforum.

Klicka här för att skriva ditt förslag.

 

Ring oss

Ring och berätta om dina tankar och idéer för oss. 0498 – 20 39 00. 

Klicka här för att se våra öppettider.

 

Samråd i planarbetet

I planarbetet ingår att bjuda in till så kallade samråd. Vi återkommer med mer information och inbjudan.