Hoppa till innehåll Fler frågor?

Vår del av Visborg

Översiktskarta över det område på Visborg som GotlandsHem planerade att bygga på.

På Vädursgatan i Visborgsområdet fanns planer för att bygga 140 bostäder. Under GotlandsHems styrelsemöte den 23 februari togs beslutet att inleda dialog med Region Gotland för att se om det gick att överbrygga de hinder projektet noterat, som bland annat var stora utmaningar i att säkerställa en hållbar ekonomi i området och i förlängningen också en rimlig hyresnivå. GotlandsHems styrelse har sedan dess valt att avsluta projektet.

Dialog har förts i god anda tillsammans med bland andra stadsarkitekten och regiondirektören. Men parterna är överens om att de förutsättningar som finns kring Visborgs-projektet på Vädursgatan inte passar GotlandsHem. Därför öppnar vi upp för andra aktörer genom att släppa tomten.

Läs mer om GotlandsHems byggplaner