Två kvinnor bär flyttkartonger i ett trapphus.

Du behöver lämna in en skriftlig uppsägning till oss om du vill flytta från bostaden. Hyr du även garage, parkeringsplats, förråd eller liknande, upphör kontrakten i samband med uppsägningen.

En uppsägning skall alltid vara skriftlig och alltid i original. Vi godkänner även uppsägning via mejl från din registrerade mejladress.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för bostaden är tre månader räknat från det kommande månadsskiftet.

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad räknat från kommande månadsskifte om uppsägning görs inom en månad från dödstillfället.

  • Bostäder – tre kalendermånader.
  • Vid dödsfall – en månad.
  • Parkeringsplats – en månad.

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.

Blankett för uppsägning

Vill du säga upp ditt hyresavtal gör du det genom att fylla i blanketten för uppsägning. Om du ska säga upp hyreskontraktet för en lokal eller en parkeringsplats kontaktar du vår kundservice på telefonnummer 0498 – 20 39 00.