• Vilken konkret hjälp kan jag som hyresgäst förvänta mig att få från GotlandsHem?

 • Hur kan en kris påverka mitt boende?

 • Hur har GotlandsHem förberett sig på en krissituation eller om det blir krig?

 • Är alla skyddsrum iordningsställda och redo för en kris?

 • Varför finns det inte skyddsrum till alla som bor i GotlandsHems bostäder?

 • Vad gör jag om jag inte har tillgång till ett skyddsrum?

 • Var finns samlingsställen eller trygghetspunkter på Gotland?

 • Vilka informationsvägar använder sig GotlandsHem av vid kris?

 • Har GotlandsHem några egna samlingsplatser?

 • Om jag vid en krissituation inte kommer fram till GotlandsHem, vad gör jag då?

 • Hur får jag vatten om det är strömavbrott?

 • Hur får jag reda på vad som händer?

 • Var kan jag ringa om det är en kris?

 • Vad är bra att ha hemma vid eventuell kris?

 • Hur är skyddsrummen utrustade?

 • Vad gör jag om elen försvinner?

 • Vad är VMA?

 • Vad är det för signal som jag hör tutar ibland?

 • Var har GotlandsHem sina skyddsrum?

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.