Man ler mot kameran.

Tony Klintström - teamledare teknisk förvaltning

Vi har träffat Tony Klintström som är teamledare för gruppen inom teknisk förvaltning på GotlandsHem. Han är även systemägare för vårt styr- och reglersystem och säger själv att han är bra på: “...precis all teknik som finns i våra fastigheter”. Uppfriskande med en människa som så naturligt talar väl om sig själv.

Hur ser då den kompetensen ut? Jo, det kan handla om att veta vilka lagkrav som finns för fastighetsägare när det gäller exempelvis värme och ventilation.  

– Förutom all teknik som ska fungera i själva bostäderna, så handlar mitt jobb om att ha koll på utrustningen i våra undercentraler. De system som finns där styr och reglerar fastighetens värme och vatten. Det är jag och mitt team som till exempel förlänger avtal och ser till vi har den senaste programvaran i våra styr- och reglersystem där, berättar Tony.

Vilken nytta gör ni inom teknisk förvaltning?

– Vi skapar bland annat tekniska underlag som behövs när vi ska renovera och bygga nytt. När vi gör stora renoveringar passar vi även på att energieffektivisera och där kommer vår kompetens in. När det är genomfört får bostäderna ett jämnare och behagligare inomhusklimat och fastigheterna använder mindre mängd energi, berättar Tony.

Hur ser kompetensen ut?

– I mitt team ingår både tekniska förvaltare och ingenjörer med kompetens inom olika områden. Några är inriktade på energieffektivisering medan andra har sin spetskompetens inom optimering. Det innebär att vi kan komma med smarta besparingsförslag när det gäller energiprestanda. Här arbetar vår underhållsingenjör och vår tekniska förvaltare som är inriktad på OVK – obligatorisk ventilationskontroll.

På vilket sätt märks ert arbete för hyresgästerna?

 – Förhoppningsvis så lite som möjligt! Ju bättre koll vi har på våra system, desto färre blir felanmälningarna från våra hyresgäster.

Vad är roligast med att vara teamledare?

– Jag känner att det jag gör innebär stor nytta för såväl företaget som hyresgästerna. Dessutom har vi en bra sammanhållning i teamet och bekräftar varandras insatser dagligen! Är det inte fascinerande att arbetet fortfarande känns glädjefyllt efter 42 år i branschen? 

Hittade du vad du sökte efter?

Låt oss veta om du tyckte att denna information hjälpte dig. Din återkoppling är till stor hjälp för oss i vårt kontunerliga förbättringsarbete.