Fler frågor?

Spaden i marken för nytt kvarter

2 november, 2017

Nu har spadarna satts i marken för att inviga byggstarten av GotlandsHems nästa nyproduktion på A7-området i Visby. ...

Klart med hyresförhandling

1 november, 2017

GotlandsHem och Hyresgästföreningen har nu avslutat årets hyresförhandlingar och kommit överens om ett tvåårigt avtal för 2018 och 2019 års generella hyreshöjningar. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 0,7 procent för respektive 2018 och 2019 för våra hyresgäster. Hyreshöjningen på 0,7 procent för 2018 och 0,7 procent för 2019 innebär att vi nu vet att de senaste årens relativt låga hyreshöjningar för gotländska hyresgäster fortsätter. GotlandsHem och Hyresgästföreningen har tidigare aviserat att parterna framöver i större utsträckning ska diskutera och komma överens om individuella hyreshöjningar direkt kopplade till renoverings- och utvecklingsprojekt på fastighetsnivå och utanför årsförhandlingarna. Det möjliggör något lägre generella hyreshöjningar i samband med själva årsförhandlingarna. Ny hyra i januari 0,7 procent är alltså den genomsnittliga hyreshöjningen för våra hyreslägenheter från och med den 1 januari 2018. Exakt vad höjningen blir för just din lägenhet ser du i samband med att vi skickar hyresavin för januari, och beroende på den fortsatta dialogen med Hyresgästföreningen om fördelningen kan höjningen bli något över eller under snittet för enskilda fastigheter eller kvarter.