Illustration I pastellfärger i GotlandsHems manér. Illustrationen föreställer fyra flerfamiljshus varav ett är omgivet av dammoln. En bil med GotlandsHems logga på parkerar utanför. Illustrationen illustrerar stambyte.

Vi söker strategisk partner för ROT-renovering

28 juni 2024

Stora delar av vårt bostadsbestånd är i behov av omfattande ROT-renoveringar. Totalt handlar det om 2 000–2 500 bostäder som utöver ROT-renovering även ska energieffektiviseras. För att göra detta på bästa sätt söker vi en strategisk partner och öppnar nu upp möjligheten att lämna anbud.

– Vi har valt modellen med partnering eftersom den innebär en låg risk för entreprenören och möjliggör att vi betalar vad det faktiskt kostar att genomföra projekten. Vi får en bättre ekonomisk kontroll och kan tillsammans redan i tidig fas planera och optimera genomförande för att på så vis jobba effektivare, säger Joakim Martell, vd GotlandsHem.  

Tillsammans med en partner kan vi prioritera och paketera projekt på bästa sätt utifrån ekonomi, tid och kvalitet. Partnern vi söker kommer att hjälpa oss att hantera hela underhållsportföljen.  

– Entreprenören ska ha erfarenhet av att jobba inom strategisk partnering gällande ROT-projekt. Partnern behöver bemanna projektet med personer som är duktiga på att samarbeta på bred front och strävar efter att jobba effektivt. För oss kommer det också vara viktigt att både sprida och ta till vara erfarenheter allt eftersom samarbetet fortgår, säger Jakob Ekwall som är projektledare.  

Arbeta bort underhållsskulden

Inom ramen för projektet kommer fastigheterna att moderniseras och vi kommer även att jobba med energirenoveringar och innovation för att sänka förbrukningen av energi och vatten. Målet är att arbeta bort underhållsskulden och modernisera fastigheterna utifrån ett förvaltningsperspektiv. Projekten kan även komma att medföra andra åtgärder kopplade till exempelvis trygghetsfrågor, utemiljön eller förädling av oanvända lokaler samt förtätning. 

Har ert företag erfarenhet av strategisk partnering i ROT-Projekt? Välkommen att lämna anbud här: https://www.opic.com/org/ab_gotlandshem/