En man och en kvinna ler mot kameran i vårsolen.

Sortera rätt!

27 mars 2024

Tillsammans med avfallsavdelningen på Region Gotland genomför vi nu en kampanj som heter ”Gör det inte svårare än vad det är”. Det handlar om att vi ska sortera vårt matavfall bättre och framför allt inte slänga sådant som kan gå till matavfall bland restavfallet.

Under en kall onsdag i slutet av mars samlades medarbetare från Region Gotland och GotlandsHem i ett miljörum i kvarteret Vargen. Miljörummet har skyltats upp med detaljerad och tydlig information om hur sopsorteringen ska gå till. Matavfall som regionen samlar in omvandlas till naturligt bränsle genom biogas och bidrar även till minskat koldioxidutsläpp. Viktig näring förs också tillbaka till åkermarken.

– På Gotland ska vi använda de speciellt framtagna matavfallspåsarna av papper. Låt alltid påsen stå i sin rätta behållare. Det finns speciella behållare som är gjorda för att påsen ska luftas och hållas torr och ta med hela behållare till matavfallskärlet när du slänger, tipsar avfallsutvecklare Ingalill Gerber Lindgren på regionen och fortsätter:

– Vi ska göra de hållbara valen till de smarta och enkla valen.

Resultat från förra året

Förra året genomfördes en liknande aktivitet i ett av våra miljörum som slog väl ut. Plockanalysen och utvärderingen visade att det blev både renare och bättre sorterat i GotlandsHems miljörum. I år delar vi även ut praktiska ”oljetrattar”. I stället för att matoljan hamnar i slasken kan man samla upp den i en petflaska och bidra till produktionen av bränsle genom att slänga den i restavfallet.

 – På GotlandsHem blir vi inspirerade av det här initiativet. Vi kommer att fortsätta arbetet med hur vi som bostadsbolag kan bidra till en bättre miljö för alla, säger Johan Thun, bovärdschef och avslutar:

– Det har en enorm betydelse att du som hyresgäst sorterar rätt. Vi som fastighetsbolag får lägga mycket tid och pengar på att sortera om det som slängs i våra miljörum. Att rädda miljön börjar med ditt och mitt beteende. 

Varför ska du sopsortera?

Minskat koldioxidutsläpp 

Genom återvinning av material som plast, papper och metall minskar behovet av att producera nya produkter från jungfruliga råvaror. Detta minskar utsläppen av växthusgaser, särskilt koldioxid, som är en starkt bidragande faktor till klimatförändringarna.

Bevarande av naturresurser 

Genom att återvinna och återanvända material minskar vi trycket på jordens naturliga resurser. Det bidrar till att bevara skogar, vattendrag och andra naturområden som annars skulle ha förbrukats för att producera nya produkter.

Minskad mängd avfall som hamnar på soptippar 

Genom att sortera och återvinna sopor minskar mängden avfall som hamnar på soptippar. Det här är viktigt eftersom sopor som hamnar på soptippar kan avge skadliga växthusgaser som metan när de bryts ned.

Sparad energi 

Att återvinna material kräver oftast mindre energi än att producera nya material från grunden. Genom att återvinna sparar vi energi som annars skulle ha förbrukats i produktionsprocessen. 


Läs mer: Gör det inte svårare än vad det är!