Fler frågor?

Vi begär medling i förhandlingarna

19 november, 2020

litet barn, man med pappkasse, kvinna med barnvagn, utanför port till bostad

Hyresgästföreningen och GotlandsHem kommer inte överens i den årliga hyresförhandlingen. Nu begär vi medling hos Hyresmarknadskommittén.

Förhandlingarna inleddes 1 oktober och parterna har därefter träffats vid ytterligare fem tillfällen. GotlandsHem yrkade initialt en hyresjustering om 3 procent, vilket har avböjts av Hyresgästföreningen. Parterna har under processen avgivit flera yrkanden. Målbilden var att det hela skulle vara färdigt i mitten av november. Så kommer det inte att bli.

–Återigen är vi i den olyckliga situationen att vi inte kommer överens. Kostnadsökningar för fastigheterna, såsom taxor och byggpriser, har under de senaste fem åren ökat med 13 – 15 procent. Hyrorna har under samma period ökat med knappt 5 procent. Vi vill att det ska finnas hyresrätter på Gotland i framtiden och då måste vi agera, säger Elisabeth Kalkhäll, VD, GotlandsHem.

Medlingssituationen är inte ny. Även förra året begärde bolaget medling, vilken inte lyckades och ärendet gick då vidare till Hyresmarknadskommittén (HMK) för avgörande. I samband med beslutet valde även HMK att uppdra åt Hyresgästföreningen Gotland och GotlandsHem att genomföra en medling för att komma överens om på vilka grunder den årliga förhandlingen ska ske.

Medlingssamtal mellan Hyresgästföreningen Gotland och GotlandsHem har skett med stöd av extern medlare sedan i mars och medlingen avslutades 30 september 2020 utan att parterna var överens.

Så går en hyresförhandling till

• Förhandlingarna påbörjas oftast i september.
• Det är hyresvärden som kallar Hyresgästföreningen till förhandling och lämnar samtidigt ett yrkande.
• Hyresgästföreningen lämnar sitt yrkande till hyresvärden.
• Representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden möts och förhandlar om hyrorna.

Så går medling till

• Vid hyrestvister i den årliga hyresförhandlingen kan man som part, och om man är medlem hos organisationen Sveriges Allmännytta, begära stöd med medling. Det görs till Hyresmarknadskommittén, HMK.
• Medlarna tar del av handlingarna och lämnar ett medlingsbud till de lokala parterna.
• Om ovanstående inte resulterar i en överenskommelse tar Hyresmarknadskommittén över ärendet. Utifrån de underlag som lämnas in kommer HMK att lämna ett beslut om behandling av ärendet.
 

Till nyhetsarkivet