Fler frågor?

Ändrade villkor för parkeringsplatser

10 juni, 2019

Under 2020 öppnar vi möjligheten för dig som är hyresgäst i GotlandsHem, att hyra dina egen parkeringsplats.

Vi har gjort en översyn av våra parkeringar och i dialog med Hyresgästföreningen kommit fram till att införa betalplatser på samtliga av GotlandsHems öppna parkeringsplatser. Det innebär att du som är hyresgäst i GotlandsHem kommer att kunna hyra din egen parkeringsplats. Vi kommer också att öppna en kö för parkeringsplatser.

Varför ska GotlandsHem hyra ut parkeringsplatser?

Det finns flera anledningar till det. En anledning är att det under en längre tid har funnits önskemål från våra hyresgäster att vara garanterad en parkeringsplats. Vi har också sett behov i vissa områden, att säkerställa att det endast är våra hyresgäster som använder GotlandsHems parkeringar. Vår förhoppning är att det ska frigöra fler platser för våra hyresgäster.

Det handlar också om att GotlandsHems hyresgäster får en möjlighet att påverka sin egen boendekostnad. I det här fallet handlar om att kunna göra det genom ett aktivt val om att ha parkeringsplats. Därför inför vi också en hyresreducering som börjar gälla när detta träder i kraft.

Vad blir det för hyresreducering?

Vid införandefasen av hyrparkeringar får alla berörda hyresgäster en hyresreducering vilket innebär att månadshyran minskas med 45 kronor. Det gäller oavsett om du tackar ja till att hyra en parkeringsplats eller inte.

Hur söker jag parkeringsplats?

För att det här ska vara smidigt och säkert för dig som kund, inför vi samtidigt en kö för parkeringsplatser. Vi arbetar med de tekniska och praktiska delarna för ett sådant system, tanken är att den ska fungera på liknande sätt som bostadskön. Du kommer att få all information du behöver innan vi öppnar registreringen för den nya parkeringskön.

Hyr du redan parkeringsplats?

Du som idag har parkeringsavtal med oss berörs inte av det här. Du fortsätter att hyra din parkeringsplats enligt nuvarande avtal, som också överensstämmer med de nya villkoren.

Gäller det här i alla kvarter?

I några av våra bostadsområden använder vi oss redan idag av parkeringsavtal med avgift och en del kvarter har inte tillgång till parkeringar. Dessa kvarter kommer inte att få den nya hyresreduceringen. Det är Adjutanten 1, Sergeanten 5, Myran, Skalbaggen, Sjöliljan, Trilobiten, Talludden, Akacian, Bösspipan, Räkneboken, Pennskrinet, Apoteket, Fregatten, Priorn och Östertull.

Vad kommer platserna att kosta?

För en öppen parkeringsplats i GotlandsHems bostadsområden, blir månadsavgiften i Visby 150 kronor. I övriga orter på Gotland blir avgiften 100 kronor per månad.

När börjar det här gälla?

Vi startar med att införa det här under året 2020. Arbetet sker i etapper. Innan det blir aktuellt i ditt bostadsområde får du information om det under senhösten 2019.

Tidplan
Införandet av de nya villkoren för parkeringsplatser sker i etapper under 2020. Du behöver inte göra något nu. Ytterligare information med mer detaljer får du under hösten 2019.

 
Viktigt att vi kan nå dig
Det är bra om du redan nu loggar in på Mina sidor och kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer så att vi når dig med informationen.

Mer information
Fler frågor och svar finns i GotlandsHems kundforum under rubriken Frågor och svar om parkeringsprojektet.

 

Till nyhetsarkivet