Fler frågor?

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

2 juli, 2019

fastighetsfasad med tegelstenar

Den 1:a oktober 2019 införs förändringar i hyreslagen med syfte att motverka handeln med hyreskontrakt.


Förändringarna innebär skärpta bestämmelser kring bland annat andrahandsuthyrning och bostadsbyten samtidigt som det kommer införas en skärpt straffskala vid grovt lagbrott.

Nedan följer några av de bestämmelser som kommer träda i kraft den 1:a oktober 2019:

Det är inte tillåtet att byta en hyresrätt mot bostadsrätt eller annat ägt boende.
Du måste bo i din bostad minst 1 år innan du kan ansöka om ett bostadsbyte.
Skärpta regler kring otillåten andrahandsuthyrning.
Det införs ett tak för hur mycket hyra en förstahandshyresgäst kan ta ut av en andrahandshyresgäst.
 

Du kan läsa om ändringarna i sin helhet på Riksdagsförvaltningens hemsida.

Till nyhetsarkivet