Fler frågor?

Avtal klart med köpare

25 oktober, 2017

GotlandsHems styrelse sammanträdde 24 oktober och skrev då under avtalen för försäljning av totalt 923 hyreslägenheter i Visby, Havdhem och i När.

GotlandsHems styrelse har skrivit avtal med sammanlagt tre bolag varav ett blir ny fastighetsägare till både Stäven och Bogen 1, Visby. Det är Kuststaden Ö-bostäder AB som ägs av Kuststaden Projektutveckling AB, med säte i Oskarshamn.

– Under den här försäljningsprocessen har GotlandsHem förutom köpeskilling prioriterat tre områden. Det är långsiktighet, tillgänglighet och ansvarstagande, vilket Kuststaden Ö-bostäder AB erbjuder, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Viktiga villkor för köp
Elisabeth Kalkhäll är glad att GotlandsHem genom sina villkor gentemot köparen bland annat har kunnat säkerställa att de här fastigheterna under de kommande tio åren dels inte kan omvandlas till bostadsrätter och dels inte kan säljas till annan fastighetsägare utan GotlandsHems godkännande.

Vidare har Kuststaden Ö-bostäder AB förbundit sig att ha en bra dialog med Socialförvaltningen angående sociala förturer samt att ha lika många sociala kontrakt som GotlandsHem har i dessa områden idag.

Ny bostadskö för Stäven och Bogen 1
Kuststaden Ö-bostäder AB kommer även att erbjuda alla som står i GotlandsHems bostadskö att även gå in deras kö med samma antal ködagar man har i GotlandsHem idag. Det här behöver ske i samarbete med GotlandsHem och mer information om hur det ska gå till väntas komma först i början av 2018.

De två företag som köper fastigheterna i När och i Havdhem har båda en lokal förankring i respektive ort.

– Vi tror att det är en väldigt bra balans. De har lokal förankring, driv och stort engagemang för bygden. Vår erfarenhet sedan tidigare är att det är en bra kombination, säger Elisabeth Kalkhäll.

FAKTA

Kontrakten är villkorade och för att de ska träda i kraft ska Regionfullmäktige ge sitt godkännande till affären. Ärendet förväntas att behandlas vid Regionfullmäktiges sammanträde 18 december.

Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52 (Spenarvevägen 1-13, 21-29, Storavägen 7-29) köps av Havdhem Värme, köpeskillingen är 5 miljoner kronor. Totalt antal lägenheter 23. Tillträdesdag 15 januari 2018.

När Mickelgårds 1:32 (När Mickelgårds 1-6) i När, tas över av Fastighet i När AB (Finab) som ägs av Virudden och Närbygg. Köpeskillingen är 3 miljoner kronor. Antal lägenheter 16. Tillträdesdag 15 januari 2018.

Bogen 1 och Stäven, Visby, köps av Kuststaden Ö-bostäder AB som ägs av Kuststaden Projektutveckling AB. Köpeskillingen är 609 miljoner kronor. Antal lägenheter 884. Tillträdesdag 3 april 2018.

Kakelugnsmakaren, Terra Nova, kommer inte att säljas. Kvarterets boförening kommer liksom tidigare, fortsätta att förvalta fastigheten själv.

 
Till nyhetsarkivet