Fler frågor?

Vi jobbar med bostadsanpassningar

3 december, 2020

En äldre kvinna håller ett barns hand när de promenerar i ett bostadsområde.

För att GotlandsHems bostäder ska kunna vara ett hem för människor med olika förutsättningar arbetar vi kontinuerligt med bostadsanpassningar.

Varje vecka handlägger vi på GotlandsHem önskemål om bostadsanpassningar i våra bestånd, under 2019 hade vi mer än 150 olika ärenden. Anpassningarna som görs i de olika fallen skiljer sig mycket åt, från höj- och sänkbara kök till stödhandtag i duschen.

– Vi är väldigt tillmötesgående när det gäller bostadsanpassningar där det finns ett styrkt behov och ett rimligt förslag på lösning. Och i de fall där förslagen inte fungerar försöker vi tillsammans med Bostadsanpassningen på Region Gotland hitta alternativa lösningar som passar både oss och hyresgästen, berättar Lina Sällström som är fastighetsförvaltare på GotlandsHem.

Större delen av alla bostadsanpassningar sker hemma hos äldre hyresgäster, själva arbetet sköter olika hantverkarfirmor. Men innan arbetet kan börja måste man få godkänt från flera håll.

– Först och främst måste en läkare, arbetsterapeut eller liknande identifiera ett behov av bostadsanpassning hos hyresgästen. Efter det ska vi som hyresvärd godkänna ingreppet. Och till sist ansöker hyresgästen om bostadsanpassningsbidrag hos Region Gotland, berättar Jerry Eklöf, fastighetsförvaltare, som tillsammans med Lina Sällström handlägger bostadsanpassningsärenden på GotlandsHem.

Jerry Eklöf berättar att processen på senare tid blivit något enklare. Ett standardmedgivande har tagits fram som innebär att de flesta enklare anpassningar, såsom uppsättning av stödhandtag och ledstänger, installation av spisvakter och montering av dörröppnare, automatiskt medges.

Ingen kostnad för hyresgästen

Den som fått bidrag för att tillgänglighetsanpassa sitt hem behöver inte heller betala för återställningen av bostaden vid utflyttning.

– Skulle tillgänglighetsanpassningen vara ett hinder för nästa hyresgäst återställs bostaden, säger Lina Sällström.

Tillsammans berättar också de båda fastighetsförvaltarna att det numera är standard att bygga tillgänglighetsanpassat från början.

– Ser vi från början till att bostäderna är tillgänglighetsanpassade slipper vi göra senare ingrepp i dem. Det blir enklare för både hyresgästerna, oss och Region Gotland.

Region Gotlands hemsida kan du läsa mer om hur du söker bostadsanpassningsbidrag.

 

Till nyhetsarkivet