Fler frågor?

De vann arkitekttävlingen

29 juni, 2020

Exteriör på företag, två byggnader med stora fasadfönster, husen är i trä, väg utanför och en mindre personbils, man cyklar förbi, höga tallar och blomsteräng
 

Juryn för GotlandsHems arkitekttävling om nya verksamhetslokaler har nu utsett en vinnare. Det vinnande tävlingsbidraget heter Välkummen haim och bakom det står arkitektbyrån In praise of Shadows Arkitektur tillsammans med Waugh Thistleton och Land Arkitektur.


Det var en mycket glad vinnare vi ringde upp för att meddela juryns beslut.

– Wow! Tack! Det var verkligen en väldigt rolig och spännande uppgift. Det var en svår tomt med mycket som skulle på plats. Vi tycker att kom fram till en bra lösning så det är väldigt kul att juryn också tyckte det, säger Fredric Benesch, ansvarig arkitekt SAR/MSA, In praise of Shadows Arkitektur.

Arkitektteamet valde att kalla förslaget Välkummen haim vilket Fredric Benesch tycker speglar det som GotlandsHem vill vara, välkomnande.

– Det är ert nya hem på GotlandsHem, men ni vill också att det här ska vara en plats som är inbjudande och förenar både hyresgäster och närboende. Välkummen haim är en hälsning, en inbjudan till alla, säger Fredric Benesch.

Juryns fyra bedömningskriterier var
• Gestaltning
• Genomförbarhet och förvaltning
• Flexibilitet och funktio
• Klimat, miljö och hälsa

Urklipp från juryns utlåtande
”Förslaget presenterar en helhetsgestaltning och komposition som på ett övertygande sätt åstadkommer en inbjudande mötes- och arbetsplats. Byggnaderna, i intim skala, är en innovativ tolkning av småstadskvarteret som på ett fint sätt bidrar till den framväxande stadsdelen.”

“Välkummen haim svarar väl mot de högt ställda kraven i tävlingsprogrammet och med dess tydlighet ser juryn i detta förslag morgondagens allmännytta, en plats för alla, ett nav som rymmer social samvaro och en känsla av att vara välkommen hem.”

Läs mer

Varför ska GotlandsHem bygga nya lokaler?
För att samla information och svara på de frågor som kommer in finns en plats här på hemsidan, där du kommer att kunna följa arbetet. Du hittar det under rubriken Om oss och och sidan som heter En plats för alla.

 

Innergård med företagsfasader runtomkring, människor fikar, och pratar med varandra, både barn och vuxna, grusplan, mycket växtlighet
 
Interiörbild, träbyggnad med stora fasadfönster, tre personer sitter vid runda småbord, människor vandrar förbi utanför, sommar
 
  Till nyhetsarkivet