Fler frågor?

Den nya hyreslagen

30 september, 2019


Här är de viktigaste förändringarna du som hyresgäst behöver känna till om den nya hyreslagen som börjar gälla 1 oktober.


I oktober 2019 införs förändringar i hyreslagen med syfte att motverka handel med hyreskontrakt. Här är de viktigaste förändringarna du som hyresgäst behöver känna till.

ANDRAHANDSUTHYRNING
Du måste alltid ha hyresvärdens eller Hyresnämndens tillstånd för att få hyra ut din bostad i andra hand.
Du som hyr ut i andra hand får av din andrahandshyresgäst endast ta betalt för din ordinarie hyra, det vill säga grundhyran.
Du får lägga till 15 procent på grundhyran om bostaden är möblerad.
Övriga tillägg får göras med faktiska kostnader. Det kan till exempel vara el, bredband, tv och parkering.

INNEBOENDE
Du som har en inneboende i din lägenhet måste själv samtidigt bo i bostaden. Bor du inte i den aktuella bostaden är det enligt hyreslagen en andrahandsuthyrning. Du måste då ha hyresvärdens eller Hyresnämndens tillstånd.
Om du har en inneboende får du inte ta ut högre hyra än vad som motsvarar den yta du upplåter.
Om din inneboende har tillgång till möbler och övriga husgeråd får du lägga på 15 procent på hyran för detta.
Övriga tillägg får göras med faktiska kostnader. Det kan till exempel vara el, bredband, tv och parkering. De faktiska kostnaderna ska stå i proportion till nyttjandegrad.

BOSTADSBYTE
Du måste bo i din bostad i minst ett år innan du kan ansöka om att få byta bostad.
Du får endast byta din hyresrätt mot annan hyresrätt, inte mot villa eller annat ägt boende.

FOLKBOKFÖRING
I juli 2018 blev det ett brott att inte lämna korrekta folkbokföringsuppgifter till Skatteverket. Grunden är att du alltid ska vara folkbokförd där du faktiskt bor.

ATT BRYTA MOT HYRESLAGEN
Förutom uppsägning av din hyresrätt, riskerar du också böter eller fängelse om du bryter mot bestämmelserna kring bland annat andrahandsuthyrning. Har du frågor kan du vända dig till oss på GotlandsHem. Du kan också läsa mer på Hyresnämndens hemsida.

 

Till nyhetsarkivet