Fler frågor?

Det ska vara lätt att köra klimatvänligt

10 april, 2018

Genom att installera laddstolpar runt om på Gotland, med totalt 20 uttag för elbilar, vill vi på GotlandsHem öka hyresgästernas möjlighet att köra klimatvänligt.

Genom ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverkets projekt Klimatklivet kan GotlandsHem installera sammanlagt 10 laddstationer med två uttag, det vill säga totalt 20 uttag för att ladda elbilar.

– Sedan slutet av 2015 har GotlandsHem laddstationer i nyproduktionsområden och tack vare Klimatklivet kan vi nu se över behovet och planera laddstolpar även i andra bostadsområden, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

För att välja lokalisering av dessa inleder vi under våren ett boinflytandeprojekt för att i dialog med er hyresgäster kunna prioritera områden efter önskemål och behov. Utgångspunkten är att stationerna ska komma till maximal nytta för hyresgäster, men hänsyn kommer även att tas för geografisk spridning. För den som pendlar och vill köra elbil kan tillgång till en laddplats vara avgörande.

– Det känns riktigt bra att GotlandsHem på det här sättet kan bidra till att göra det lättare för våra hyresgäster att köra klimatvänligt, säger Elisabeth Kalkhäll.

Investeringskostnaden för hela projektet beräknas uppgå till totalt 625 000 kronor varav 50 procent är klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.

Du som är hyresgäst kommer att få mer information om hur du kan vara mer och påverka var laddstolparna ska placeras. Har du frågor kring det här går det förstås utmärkt att skicka ett mejl till vår kundservice: info@gotlandshem.se.

Till nyhetsarkivet