Fler frågor?

En plats för alla

2 september, 2019

Leende kvinna i brunt hår och glasögon

Med nya lokaler för GotlandsHems verksamhet vill vi samla våra funktioner under samma tak, men också skapa ytor för såväl  hyresgäster som för andra verksamheter.

Om tre år löper GotlandsHems hyreskontrakt ut för nuvarande kontor på Jungmansgatan i Visby. Nu planerar vi en nybyggnation.

Köp av fastighet

Idag är stora delar av GotlandsHems verksamheter utspridda på olika adresser, men i framtiden ska det bli ändring på det. Nu ska GotlandsHem bygga nytt och samla så mycket som det går i samma byggnad.

För ändamålet har GotlandsHems styrelse tagit beslut om att av Region Gotland köpa fastigheten Visby Korpralen 1, en del av A7-området. Köpesumman är 6 987 000 kronor. Tomten är 11 000 kvadratmeter med byggrätt 5 700 kvadratmeter.

En plats för alla

Kontor, snickeri, maskinpark och merparten av verksamheten ska ritas in i den nya byggnaden, men vi på GotlandsHem vill också öppna upp platsen för fler aktiviteter.

– GotlandsHem behöver ändamålsenliga lokaler. Ur ett samhällsperspektiv vill vi öka tillgängligheten för både hyresgäster och andra företag och inte minst skapa en god arbetsmiljö för GotlandsHems medarbetare, säger Roger Wärn, ordförande i GotlandsHems styrelse.

Arkitekttävling

GotlandsHem har genom historien byggt mycket bostäder, men när det kommer till att bygga verksamhetslokaler och kontor tar vi hjälp utifrån och ska under hösten utlysa en arkitekttävling.

– Nu har vi en möjlighet att skapa lokaler för en flexibel och dynamisk arbetsplats som stödjer vår produkt, möter vår kund och öppnar för fler samarbeten. Vi tänker oss en plats som kommer till glädje dygnet runt. Det ger utrymme för många kreativa idéer, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Till nyhetsarkivet