Fler frågor?

GotlandsHem prövar marknaden för försäljning

25 april, 2017

Styrelsen för GotlandsHem beslutade tisdag 25 april 2017 att pröva marknaden för ett antal fastigheter. Totalt rör det sig om 944 hyreslägenheter i Visby, När och Havdhem som är aktuella för en eventuell försäljning.

För att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi beslutades det 2016 om en ny fastighetsstrategi. En av de tre klassificeringarna som strategin innebär är försäljning. Att sälja fastigheter är ett sätt för GotlandsHem att frigöra resurser så att bolaget kan fortsätta med nyproduktion i den omfattning som möter dagens behov samt att säkerställa en god förvaltning av befintligt bostadsbestånd, med underhåll och renoveringar.

Hyresnivån följer med

Att pröva marknaden innebär att man kommer att undersöka hur marknaden ser ut för att sälja en del av GotlandsHems fastigheter.  Hyresgäster som bor i de berörda fastigheterna kan alltså få en ny hyresvärd. Det är viktigt för dig som är hyresgäst att veta, att ditt hyreskontrakt och din hyresnivå följer med vid en försäljning och du har samma rättigheter och skyldigheter även om fastigheten får ny ägare. Precis som det fungerar i GotlandsHem i dag, så styrs hyrorna även hos privata hyresvärdar genom förhandlingar och avtal med Hyresgästföreningen.

Aktuella fastigheter

Med fastighetsstrategin som grund har styrelsen beslutat att följande fastigheter ska prövas för försäljning på marknaden:

Stäven 1 och Bogen 1, i Gråbo, antal lägenheter 884.
Kakelugnsmakaren 1, Kakelugnsgatan 1-21 och 35-55, i Terra Nova, antal lägenheter 21.
När Mickelgårds 1:32, När Mickelgårds 1-6, i När, antal lägenheter 16.
Havdhem, Spenarve 1:46 (Spenarvevägen 1-13), 1:51 (Spenarvevägen 21-29) och 1:52 (Storavägen 7-29), i Havdhem, totalt antal lägenheter 23.

Frågor och svar

Här på hemsidan kommer vi fortlöpande att uppdatera dig med information och du är givetvis välkommen till oss med dina frågor och funderingar.

I samband styrelsens beslut delar vi även ut information direkt till berörda hyresgäster. Är du osäker på om beslutet gäller fastigheten där du bor eller har andra funderingar får du gärna kontakta oss.
Snabbast svar på dina frågor får du i vårt kundforum.

Till nyhetsarkivet