Fler frågor?

”Heja” skrev en hyresgäst

16 juli, 2018

En flicka lyfter upp pojke för att se på instrumentbrädan på en elbilsladdare

Nu har vi sammanställt svaren från enkäten Laddplats för elbil. Med den ville vi undersöka hur intresset och behovet bland våra hyresgäster är när det gäller laddplatser för elbil i sina respektive bostadsområden.

Vi vill börja med att tacka alla er som deltog. Vi publicerade en digital enkät på Mina sidor i början av juni. Med den ville vi undersöka hur intresset och behovet bland våra hyresgäster är när det gäller laddplatser för elbil i sina respektive bostadsområden.
Det var sammanlagt 385 hyresgäster som svarade på enkäten.

Många funderar på elbil

Av dem som svarade som har 16 personer elbil idag men det är mer än 100 personer som funderar på att skaffa elbil. Det är många och vi hoppas verkligen att de planerade laddstolparna ska komma till användning. Vi funderar just nu också på hur vi på bästa sätt kan möta upp ett eventuellt ökat behov av laddplatser, om det skulle bli aktuellt framöver. Det får dock återkomma till. Nu koncentrerar vi oss på de tio laddplatser vi installerar inom Naturvårdsverkets projektet Klimatklivet.

Behov och önskemål i alla GotlandsHems orter

Enkätsvaren visade att behov och önskemål om laddplatser är spridda över så gott som alla orter där GotlandsHem har hyresfastigheter.

Det vi kan se nu är att störst behov för laddplats har hyresgästerna i Gråbo (Visby), Klintehamn, Slite, Roma, Hemse, i norra Visby och i Fårösund.

Det är där vi riktar in oss i det här projektet i vilket vi ska installera 10 stycken laddstationer som vardera kan ladda två elbilar samtidigt. Exakt i vilka kvarter och var i dessa bostadsområden laddplatserna hamnar, är inte bestämt än. Det vill vi prata med våra hyresgäster om och vi kommer att skicka extra information till dem som bor i de aktuella områdena.

Inte för sent att visa intresse

Du som inte deltog i enkätundersökningen men ändå vill visa ditt intresse för det laddplats för elbil, får väldigt gärna höra dig till oss på GotlandsHem. Det gör du enklast via vårt kundforum där du också hittar mer information om det här under tråden som heter Laddplats för elbil.

Här kan du också läsa mer om Laddplats för elbil och hur GotlandsHem arbetar med miljöfrågor.

Vi tackar alla er som deltog i enkätundersökningen och hjälper oss att bli bättre!

Några kommentarer från enkätundersökningen:

”Det var på tiden.”

”Värna om Hållbar utveckling.”

”Reservera laddplatsen för elbilar.”

”Har inte behov och tycker inte redan få parkeringar ska upptas till detta ändamål.”

”Bra att ni fortsätter tänka miljövänligt. Gillas!”

”Satsa även på stolpar med el till motorvärmare för övriga bilar.”

”Det kan vara smart att ha laddställen nära skolor och andra smarta ställen där mycket folk parkerar.”

”Jag tycker det är jättebra att ni kommer bygga laddplatser.”

”Har nyligen köpt ny bil men om jag visste att detta var på gång hade jag övervägt elbil, heja!”

”Behövs fler platser för besökande istället”.

”Vi har större behov av fler parkeringsplatser än vad vi har för laddplatser för elbilar.”

”Tycker det borde finnas minst en laddplats i alla era områden. Lika viktigt på landet och i Visby.”

 

Till nyhetsarkivet