Fler frågor?

Hyresförhandlingen för 2020 är klar

6 februari, 2020

Leende ung kvinna beräknar utgifterna på datorn hemma

Efter beslut i Hyresmarknadskommittén är GotlandsHems hyresjustering klar. Höjningen blev 2,28 procent och gäller från och med 1 januari 2020.

För en genomsnittlig bostad hos GotlandsHem blir höjningen cirka 150 kronor per månad räknat på en hyra om cirka 6 700 kronor. Hyreshöjningen tas ut från och med april, vilket innebär att retroaktiv hyra för januari, februari och mars kommer fördelas på hyrorna under april, maj och juni.

För att få full täckning för driftkostnadsutvecklingen i fastighetsförvaltningen hade GotlandsHem yrkat på en hyreshöjning om 5 procent, vilket är något mer än övriga fastighetsägare på ön yrkat. Under 2018 och 2019 har GotlandsHems hyresgäster fått en hyresökning på 0,7 procent årligen.

– Det är betydligt lägre än snittet, både på Gotland och på fastlandet. Under 2019 har hyresjusteringarna i Sverige landat strax under 2 procent, vilket är en för låg nivå givet branschens nuläge och kommande utmaningar, säger Elisabeth Kalkhäll.

Hyresrätter är viktiga på Gotland

Som boendeform fyller hyresrätten en viktig funktion på Gotland, men det allmänna kostnadsläget och inflationsutvecklingen har inte följts av hyresjusteringar i motsvarande mån, vilket har skapat osäkerhet bland aktörerna på hyresmarknaden. En förutsättning för boendeformens utveckling är att det finns många olika aktörer som är villiga att satsa långsiktigt. Byggandet av nya hyresrätter har tagit fart under de senaste fem åren, men majoriteten av alla hyreslägenheter har byggts i GotlandsHems regi.

– Genom sitt beslut visar Hyresmarknadskommitténs att vi som hyresvärd till viss del fått gehör för våra väl underbyggda argument, när det gäller att få täckning för våra kostnadsökningar. Något jag ser som en bra signal till hyresmarknaden, säger Elisabeth Kalkhäll.

Frågor och svar

Vad blir min nya hyra?
Hyran höjs med 2,28 procent. För att räkna ut din hyra räknar du så här:
Din nuvarande hyra multiplicerat med 1,0228 är din nya hyra.
Det vill säga, din grundhyra kommer att öka med 2,28 procent.
Här är ett exempel. Om din grundhyra är 6 700 kronor per månad blir din nya grundhyra 6 853 kronor. Vi har räknat så här:
6 700 x 1,0228 = 6 853

Den nya hyran gäller från 1 januari, men nu är vi redan i februari. Hur ska den retroaktiva hyreshöjningen tas ut?
Hyreshöjningen kommer att tas ut från och med april, vilket innebär att retroaktiv hyra för januari, februari och mars kommer att fördelas på hyrorna under april, maj och juni.
Vi använder samma exempel som ovan: Om din gamla grundhyra var 6 700 så blir din nya grundhyra 6 853 kronor. Det är en höjning om 153 kronor per månad. Då kommer du betala så här:
Mars: 6 700 kronor
April: 6 853 + 153 = 7 006 kronor
Maj: 6 853 + 153 = 7 006 kronor
Juni: 6 853 + 153 = 7 006 kronor
Från och med juli: 6 853 kronor

Gäller samma hyreshöjning för alla?
Ja, i stort sett. Det finns undantag:
Kunder som bor i vår nya fastighet i kvarteret Sergeanten 5 i Visby omfattas inte av årets höjning.
Kunder som har hyresavtal där hushållselen ingår (kollektiv hushållsel) omfattas endast grundhyran av höjningen.
Kunder som har kallhyra (IMD) omfattas endast grundhyran av höjningen.

Är det här resultatet av de frågor vi svarade på förra året, om våra lägenheter?
Många av våra hyresgäster har tidigare deltagit i en undersökning där vi ställde frågor för att kunna arbeta fram en ny metod för hyressättning som baserar sig på lägenhetens storlek och standard. Det arbetet är inte klart än, du kommer att få veta mer om det längre fram. Den årliga hyreshöjningen är inte en del av den nya metoden för hyressättning.

 
Till nyhetsarkivet