Fler frågor?

Inventera din bostad

9 mars, 2020

Tekniken är med oss! Nu kan du inventera din bostad.

Vi hade en del problem i starten, men nu ska det fungera.

Vad är det här?

Kortfattat handlar inventeringen om att svara på vad du har i din bostad. Det mesta är redan ifyllt, men du behöver bekräfta att det som står beskrivet stämmer.

Inventeringen är en del i ett arbete som heter Min hyra. Det är Hyresgästföreningen och GotlandsHem som tillsammans arbetar för en ny och tydligare metod för hyressättning. Det gör vi i dialog med dig som är hyresgäst och nu har vi kommit till det som kallas inventering.

På den här sidan hittar du bilder, filmer och texter som förklarar vad Min hyra är för något, hur vi arbetar med det och på vilket sätt det berör dig som är hyresgäst i GotlandsHem.

Hur är det med diskmaskinen?

Vi har fått frågor om diskmaskiner. Det du själv har installerat, till exempel diskmaskin, ska inte redovisas i inventeringen.

Så kommer du till inventeringen

Logga in på Mina sidor
Där finns en ikon som heter Min hyra
Klicka på ikonen
Då kommer du till inventeringen för din bostad
Följ instruktionerna

Så svarar du

När du kommer till inventeringen får du information om hur det går till och vad du behöver göra. Så här ser svarsalternativen ut.

Du bekräftar att informationen stämmer genom att klicka på den ljusblå bocken så att den blir markerad, den blir då lite mörkare.

I inventeringen står det olika uppgifter om vad som finns i din bostad. Om det inte stämmer kan du själv göra ändringar. Då klickar du på den röda pennan.

 

Det här med hyressättning

I tre filmer förklarar Inge Karlsson från Hyresgästföreningen vad allt det här handlar om. Filmerna är textade.

Film 1

Ny metod för hyressättning
Vad innebär det och vad kan det innebära för mig som hyresgäst?

Film 2

Vinsten med det hela
Vad vinner GotlandsHem och Hyresgästföreningen med den nya hyressättningen?

Film 3

Marknadshyra eller inte marknadshyra
Vad betyder marknadshyra? Handlar den nya hyressättningen egentligen om att införa marknadshyror?

Vi hjälper dig

Är det något som inte stämmer, kan du inte svara på frågorna digitalt eller har du svårt att logga in på Mina sidor? Vi hjälper dig.
Ring oss på 0498 – 20 39 00 eller besök oss på Jungmansgatan 1A, Visby.
Vi har öppet vardagar klockan 08.00 – 16.30.

 

Frågor och svar om Min hyra

Den nya hyressättningen som baseras på standard, kvalitet, service, närmiljö, närservice och läge sätts utifrån fyra poängområden; Områdespoäng, Storlekspoäng, Bostadens standardpoäng och Kvarterets standardpoäng.
Områdespoäng är hyresgästernas värdering av närområdet. Poängsättningen tas fram genom en enkätundersökning till alla hyresgäster.
Storlekspoäng värderar bostadens storlek sett till antal rum och kök samt boyta.
Bostadens standardpoäng värderar de egenskaper och den utrustning som finns eller saknas i bostaden i jämförelse med en framtagen genomsnittsbostad. Exempel på saker som kan finnas eller saknas i bostaden är diskmaskin, parkettgolv och balkong. Skillnaderna mot genomsnittsbostaden ger plus- eller minuspoäng.
Kvarterets standardpoäng värderar det som finns eller saknas i kvarteret. Det kan exempelvis handla om hiss, grovtvättstuga eller cykelförråd. Vid poängsättningen utgår vi från ett framtaget genomsnittskvarter i GotlandsHem och skillnaderna ger plus- eller minuspoäng.
Efter inventeringen kommer det vara tyst från arbetet med Min hyra under en längre period. Då sammanställer vi inventeringen och tar fram resultatet och hur det påverkar din hyra. Målet är att den nya hyressättningen ska tas i bruk från 1 januari 2021.
En genomsnittsbostad är en bostad som representerar den vanligaste bostaden av alla GotlandsHems bostäder sett till våningsplan, storlek och vilka egenskaper och funktioner den innehåller. Genomsnittsbostaden används för att jämföra mot övriga bostäder. Vi kan på så sätt se över om din lägenhet innehåller fler eller färre egenskaper och funktioner än genomsnittsbostaden och på så sätt reglera hyressättningen med plus- och minuspoäng.
Ett genomsnittskvarter representerar det vanligaste kvarteret av alla GotlandsHems kvarter sett till vad som finns i det. Det kan till exempel handla om tillgång till cykelförråd eller grovtvättstuga. Vi kan på så sätt jämföra kvarteret där du bor med GotlandsHems genomsnittskvarter och reglera hyressättningen med plus- eller minuspoäng.
De förbättringar du gjort själv påverkar inte din hyressättning.
Nej. Det finns ingen diskmaskin som ingår i hyran. Diskmaskin du själv har installerat räknas inte.
Dina tillval innebär inte pluspoäng i värderingen av din bostad. Du riskerar därför inte att betala dubbelt för pluspoäng och tillval.
Vi har idag en lagstiftning som förespråkar att lägenheter med samma storlek och standard i samma hus ska ha lika hyra, men det kan vi inte garantera med dagens hyressättning.
Vi vill nu se till att hyresnivån i bostaden där du bor speglar boendekvaliteten i jämförelse med andra bostäder, bostadskvarter och orter. I tidigare hyressättning har hyresgästernas allmänna värderingar saknats, och det är något vi också vill föra in i den nya hyressättningen.
Den totala hyran som tas ut från alla hyresgäster gemensamt kommer att vara den samma, men blir eventuellt omfördelad. En eventuell justering handlar om att hyresnivåerna ska bli rättvisare mellan olika bostäder, bostadskvarter och bostadsorter.
Om justering behöver göras av din hyra kommer det att ske stegvis under flera år med start 2021.
Nej, den nya hyressättningen skiljer sig mycket från det som kallas marknadshyror. Marknadshyror bygger på att en hyresvärd ensidigt och utan förhandling kan ta beslut om hyran för en specifik bostad. Den metod för hyressättning som vi arbetar med, bygger på lika hyra för lika lägenhet enligt Hyresgästföreningens, GotlandsHems och hyresgästernas gemensamma värdering.
1. Den som betalar mest får hyra.
2. Hyresvärden sätter hyran.
3. Hyresvärdens värdering.
4. Acceptera hyran eller flytta.
5. Orättvisare hyror.
1. Lika hyra för lika lägenhet.
2. Förhandlade hyror.
3. Hyresvärdens, Hyresgästföreningens och hyresgästernas gemensamma värdering.
4. Besittningsskydd.
5. Rättvisare hyror.
I modellen för den nya hyressättningen används poäng för att modellen ska vara bestående över tid.
Undrar du över något är du självklart välkommen att höra av dig till oss med dina frågor.
Hyresgästföreningen, Susanne Davidsson, 010 – 459 21 25 eller susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se.
GotlandsHems kundservice, 0498 – 20 39 00.
GotlandsHems kundforum.

Till nyhetsarkivet